Kurzy ČLK

Dětská paliativní péče - úvod do problematiky- ZRUŠENO
Číslo kurzu: 7/20
Datum konání: 28.03.2020

Podrobné informace - viz příloha

Pokud se nezobrazí přihláška, je kurz obsazen

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol: číslo kurzu (bez lomítka)

- poplatek musí být uhrazen předem

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registraci

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  7-20 Dětská paliativní péče.pdf   164.3 kB