Kurzy ČLK

Trendy v hematologii - ODLOŽENO
Číslo kurzu: 2/20
Datum konání: 26.03.2020

Účastnické  poplatky hraďte prosím až po výzvě, kterou  obdržíte

Místo konání: Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol: číslo kurzu (bez lomítka)

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registraci

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před 


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  2-20 Trendy v hematologii.pdf   90 kB