Kurzy ČLK

Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života - Pardubice
Číslo kurzu: 56/19
Datum konání: 06.06.2019

Podrobné informace - viz příloha

Pokud se  nezobrazí  přihláška, je kurz obsazen.

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol: číslo kurzu

- poplatek musí být uhrazen předem

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registraci

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před konáním kurzu.


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  56-19 Neodkladná resuscitace - Pardubice.pdf   262 kB