Kurzy ČLK

Kurz přednemocniční péče s praktickým nácvikem - ZZS HMP OBSAZENO
Číslo kurzu: 69/18
Datum konání: 09.06.2018

Podrobné informace - viz příloha

Pokud se  nezobrazí  přihláška, je kurz obsazen.

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol: číslo kurzu

- poplatek musí být uhrazen předem

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registraci

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před konáním kurzu.


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  69-18 Přednemocniční péče.pdf   198.6 kB