Kurzy ČLK

Prevence násilí a sebeobrana pro lékaře
Číslo kurzu: 44/18
Datum konání: 10.03.2018

Přihlášení je možné již pouze telefonicky na číslo  603 252 483

Podrobné informace - viz příloha

Pokud se  nezobrazí  přihláška, je kurz obsazen.

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol: číslo kurzu

- poplatek musí být uhrazen předem

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registraci

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před konáním kurzu.


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  44-18 Prevence násilí.pdf   995.1 kB