Kurzy ČLK

Exantémová infekční onemocnění v obrazech a kazuistikách
Číslo kurzu: 7/18
Datum konání: 03.02.2018

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4, učebna č. 3 

Podrobné informace - viz příloha

Pokud se  nezobrazí  přihláška, je kurz obsazen.

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol: číslo kurzu

- poplatek musí být uhrazen předem

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registraci

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před konáním kurzu.


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  7-18 Exantémová infekční onemocnění v obrazech a kazuistikách.pdf   545.2 kB