Kurzy ČLK

Kontroly SÚKL a jak se na ně připravit (Praha)
Číslo kurzu: 9/17
Datum konání: 25.02.2017

Přihlásit na kurz je možné  již pouze na adrese seminar@clkcr.cz

Podrobné informace - viz příloha

Pokud se  nezobrazí  přihláška, je kurz obsazen.

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol: číslo kurzu

- poplatek musí být uhrazen předem

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registraci

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před konáním kurzu.

 

 


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  9- 17 - Kontroly SÚKL - jak se na ně připravit - únor.pdf   323.1 kB