Kurzy ČLK

Postgraduální akademie: Novinky v onkologii
Číslo kurzu: 65/15
Datum konání: 22.04.2015

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Účastnický poplatek 350,-Kč je třeba uhradit na číslo účtu: 19 - 1083620217/0100; variabilní symbol: 6515.

Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím e-Bankinkg je nutné předložit při registraci.


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  pozvanka_CLK_A4_Novinky_v_Onkologii_03_2015_4.pdf   162.4 kB