Nastavení cookies

Komora požaduje zvýšení ceny práce o 20 %

19.02.2020 | Prezident

Česká lékařská komora požaduje navýšení ceny práce nositelů výkonů, tedy nikoliv pouze lékařů, ale všech zdravotníků, o 20 % a současně její pravidelnou každoroční valorizaci v Seznamu zdravotních výkonů o míru inflace, tak jak se to děje u tzv. ostatních režijních nákladů.

Cena práce nositelů výkonů (lékařů a dalších zdravotníků) byla od roku 2006 valorizována pouze jedenkrát, a to s účinností od 1. 1. 2016 o 10 % na základě dohody prezidenta ČLK MUDr. Kubka s tehdejším ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem. Vzhledem k tomu, že kumulovaná míra inflace dosahuje od roku 2006 do současnosti cca. 30 %, je v současnosti reálná cena práce poskytovatelů zdravotních výkonů o jednu pětinu (o 20 %) nižší než v roce 2006.

    ČLK navrhuje příslušnou změnu vyhlášky zvané Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Návrh má být projednáván na pracovní skupině ministerstva zdravotnictví dne 5. 3. 2020. Zdravotní pojišťovny sice s naším návrhem nesouhlasí, avšak nejsou schopny vysvětlit, proč mohou být pravidelně valorizovány režijní náklady poskytovatelů zdravotních služeb a proč zároveň není valorizována cena práce nositelů výkonů, aby poskytovatelé měli prostředky na zvyšování platů a mezd. To přece odporuje zdravému rozumu.

    Není normální, aby cena práce plně kvalifikovaného lékaře stagnovala navzdory inflaci a růstu nákladů lékařských praxí na částce 512,- Kč/hodinu.  Těchto 512 korun přitom není výdělkem lékaře, ale příjmem jím provozovaného zdravotnického zařízení, které z této částky musí hradit všechny své náklady.  Soukromí lékaři totiž žádné dotace nedostávají.

    Podpoří alespoň tentokrát ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA zdravotníky?

    MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy