Nastavení cookies

Varování – Riziko telefonického uzavírání smluv

15.10.2019 | Prezident

Právní kancelář ČLK eviduje zvýšený počet podnětů a dotazů k telefonicky nabízeným službám.

Lékaři jsou, zpravidla během ordinační doby, telefonicky kontaktováni s nabídkou služeb. Mnohdy je lékařům tvrzeno, že tyto služby musí mít povinně zajištěny, jinak jim hrozí pokuta. V poslední době se jedná zejména o sdělení, že lékařům končí certifikát SÚKLu. Taktéž se objevují podněty lékařů, kteří jsou telefonicky oslovováni s tím, že jsou povinni předat lékařskou zprávu registrujícímu lékaři pacienta výhradně elektronicky prostřednictvím produktu. Samozřejmě je i nadále nabízena řada produktů, namátkové IT služby, zveřejnění na webových portálech, zajištění bezpečnostních školení apod.
Důrazně lékařky a lékaře varujeme před uzavíráním smluv prostřednictvím telefonického hovoru. Často se setkáváme s vyjádřením, kdy lékařka či lékař si nejsou zcela vědomi, zda souhlasili s uzavřením smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru, protože v inkriminované době měli mnoho starostí s chodem ordinace a poskytováním zdravotních služeb, přičemž k zamyšlení nad svým jednáním je přivede až obdržená faktura, zpravidla na mnoha tisícové částky, s poučením, že poskytovatel služeb eviduje lékařův souhlas s uzavřením smlouvy na dálku. V některých případech lze po právní stránce lékaři pomoct, v jiných případech se lékař obrátí na právní kancelář ČLK pozdě a nezbývá, než závazek akceptovat. Cílem této informace není vyjasnění právního postupu v těchto situacích, ale především důrazný apel na lékaře a lékařky, aby nepodléhali telefonickým nabídkám, byť jim je tvrzeno, že se jedná o povinnost, kterou musí splnit. Nejvhodnějším řešením je aktivní ukončení telefonického hovoru se současným odmítnutím služeb a rovněž důrazným odmítnutím monitorování (nahrávání) telefonické komunikace.
Nejste-li si na základě sdělených informací jistí, zda máte tvrzenou povinnost, doporučujeme obrátit se na právní kancelář ČLK, nikoliv podlehnout informacím, které jsou vám sdělovány telefonicky.

Mgr. Daniel Valášek, MBA
právní kancelář ČLK

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy