Nastavení cookies

Návrh programu mimořádného XXX. sjezdu ČLK

20.09.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Čtvrtek 22. září 2016 v hotelu Clarion v Praze 9

Hlavním tématem jednání delegátů mimořádného sjezdu ČLK bude prohlubující se personální a ekonomická krize zdravotnictví a možnosti jejího řešení.

Jednání delegátů sjezdu bude od 10:00 hodin předcházet porada předsedů OS ČLK a členů představenstva (registrace účastníků od 9:30).

 

Představenstvo rozhodlo, že jako představitelé státu budou pozváni následující hosté:

- předseda Vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka

- vicepremiér a ministr financí Ing. Andrej Babiš

- vicepremiér MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD, MPA

- ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

- 1. náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, PhD, MBA

- náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, PhD, MBA

- předseda zdravotního výboru Senátu ČR prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

- předseda zdravotního výboru PS ČR prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

- hejtman a místopředseda Asociace krajů ČR MUDr. Jiří Běhounek

- generální ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek

- prezident SZP Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

 

Program sjezdu:

10:00 zahájení registrace delegátů

11:00 oběd

12:00 zahájení mimořádného XXX. sjezdu ČLK

Volba orgánů sjezdu 

     -   volba mandátové komise

     -   volba návrhové komise

     -   volba pracovního předsednictva sjezdu

Zpráva mandátové komise

Schválení programu Sjezdu

     -      připomínky a doplnění

     -      hlasování o konečné verzi programu

Zpráva o průběhu informační kampaně ČLK „Zdravotnictví volá o pomoc“

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Zástupci agentury Ewing PR, s.r.o.

 

13:00 – 16:00 diskuse o krizi ve zdravotnictví za účasti hostů

Z představitelů státu potvrdili účast:

- ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

- předseda zdravotního výboru Senátu ČR prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

- předseda zdravotního výboru PS ČR prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

- generální ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek

 

Referovat budou:

- MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Krize českého zdravotnictví a plán ČLK na její řešení

 

- MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD – viceprezident ČLK a předseda Vědecké rady ČLK

Zákon o vzdělávání lékařů

 

- MUDr. Václav Šmatlák – předseda SPL ČR

Situace praktických lékařů

 

- MUDr. Miloš Voleman – místopředseda LOK-SČL, člen představenstva ČLK a předseda OS ČLK Praha 10

Situace lékařů zaměstnanců nemocnic

 

- MUDr. Monika Hilšerová – předsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK

Situace mladých lékařů

 

- Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD – ředitel ÚZIS

Lékaři v ČR – demografická situace

 

- Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.  - Česká chirurgická společnost

 

- Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisel, CSc. – Česká gynekologicko-porodnická společnost

 

- Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. – Česká internistická společnost

 

- MUDr. Marek Slabý, MBA – ředitel Asociace ZZS ČR

 

- MUDr. Pavel Kubíček – sekretář Vědecké rady ČLK a předseda OS ČLK Praha 5

Stop zbytečné administrativě

 

- Mgr. Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

 

16:00 – 18.00 jednání o usnesení mimořádného sjezdu

 

18:00 plánovaný konec jednání

Po celou dobu jednání Sjezdu jsou diskusní příspěvky delegátů omezeny na 2 minuty.

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy