Nastavení cookies

Komora a praktičtí lékaři společně proti zbytečné administrativě

23.06.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Sdružení praktických lékařů ČR a Česká lékařská komora budou bojovat společně proti zbytečné administrativě, která komplikuje zdravotníkům práci a okrádá nás o čas, který bychom jinak mohli věnovat svým pacientům.

Praha, 14.6.2016

Vážený pane prezidente.

            Váš dopis s informací o zahájení války ČLK proti  zbytečné administrativě ve zdravotnictví jsme velice uvítali. S vysvětlením, jakou znamená zátěž pro zdravotníky, ale hlavně komplikace a zdržení při jejich hlavní činnosti – poskytování léčebné péče pacientům, se plně ztotožňujeme. S tímto problémem se rovněž snažíme „válčit“ již  dlouhodobě, ale připomíná bájnou Hydru – jednu hlavu se podaří useknout, několik dalších naroste. Rozhodnutí o zapojení odborného a právního aparátu ČLK do boje proti často nesmyslným byrokratickým předpisům a nařízením bude nepochybně  významnou pomocí. Vaši iniciativu v tomto směru proto velmi oceňujeme, aktivně se k ní hlásíme a ujišťujeme Vás, že pro akci „Stop zbytečné administrativě“ poskytneme ČLK veškerou potřebnou spolupráci. Prvním krokem bude předávání  požadovaných informací o nesmyslných a zbytečných povinnostech a předpisech shromážděných na základě našich zkušeností a podnětů členů, za vhodnou považujeme i vzájemnou komunikaci našich právníků.

S díky a pozdravem

za předsednictvo SPL ČR

MUDr. Václav Šmatlák, předseda

 

V Praze dne 23. 6. 2016

Vážený pane předsedo,

          děkuji za Váš dopis ze dne 14. 6. 2016, který obsahuje ujištění, že Sdružení praktických lékařů ČR se ztotožňuje s aktivitou České lékařské komory, jejímž cílem je omezit zbytečnou administrativní zátěž, která zdravotníkům komplikuje práci a obírá nás všechny o čas, který bychom mohli věnovat svým pacientům. Postoj Sdružení praktických lékařů ČR považuji za velmi důležitý, a to již z toho důvodu, že právě praktičtí lékaři se s nárůstem nesmyslné administrativy a zbytečných povinností, které často mají až „buzerační“ charakter, potýkají ze všech lékařů pravděpodobně nejvíce.

Česká lékařská komora vytváří Výbor pro bezpečnost pacientů, který bude posuzovat nejrůznější existující a připravované zákony, vyhlášky, nařízení, směrnice a metodické pokyny s ohledem na to, zda přispívají k bezpečnosti pacientů či naopak. Koordinátorem výboru je člen představenstva a předseda OS ČLK Prahy 5 MUDr. Pavel Kubíček a výbor má k dispozici celou právní kancelář ČLK. Na základě výzvy zveřejněné v časopise Tempus a rozeslané e-mailem, jsme již obdrželi několik set podnětů a návrhů od lékařů, ale i od zdravotních sester a dalších zdravotníků. Samozřejmě podpora a spolupráce ze strany Sdružení praktických lékařů ČR může naší aktivitě velmi pomoci. Kdo jiný než Vy a vaši - naši společní členové může mít bohatší zkušenosti z praxe. Váš návrh na setkání právníků, kteří by si vyměnili zkušenosti a náměty, považuji za velmi rozumný. V nejbližších dnech se tedy na Vás obrátí MUDr. Pavel Kubíček a Mgr. Aleš Buriánek.

S kolegiálním pozdravem Vám i předsednictvu SPL ČR

MUDr. Milan Kubek

prezident České lékařské komory

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy