Nastavení cookies

Krize ve zdravotnictví trvá - druhý otevřený dopis předsedovi vlády ČR

07.06.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Česká lékařská komora před třemi měsíci vyzvala Vládu ČR prostřednictvím jejího předsedy Mgr. Bohuslava Sobotky, aby začala řešit personální krizi českého zdravotnictví. Ačkoliv od zveřejnění této výzvy uplynulo již čtvrt roku, prakticky nic se nezměnilo.

Vážený pane předsedo vlády,

   Česká lékařská komora před třemi měsíci začala varovat občany, že jim za současných podmínek již nejsme schopni garantovat bezpečnost zdravotní péče.

   Před třemi měsíci jsem Vás také jménem profesní lékařské samosprávy otevřeným dopisem informoval o katastrofální personální situaci v podfinancovaném českém zdravotnictví. Česká lékařská komora před třemi měsíci vyzvala Vaším prostřednictvím Vládu ČR k vytvoření realistického plánu pro řešení této krize.

   Ačkoliv od zveřejnění naší výzvy uplynulo již čtvrt roku, prakticky nic se nezměnilo. Výdaje na zdravotnictví patří v České republice mezi nejnižší v rámci EU. Nedostatek zdravotníků se nadále prohlubuje. Řada nemocnic je v současnosti personálně zdevastovaná tak, že musí být omezován provoz i na jejich klíčových odděleních. V mnoha městech a obcích občané marně shání praktické lékaře. Kvůli nedostatečným úhradám od zdravotních pojišťoven se stále prodlužují čekací doby na plánovaná vyšetření u ambulantních specialistů. V nemocnicích je systematicky porušován a obcházen zákoník práce, není dodržována ani vyhláška o minimálním personálním vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Komora již zaznamenala dokonce i případy nelegálního zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací.

   Česká lékařská komora považuje i nadále za nezbytné, aby Vaše vláda ještě v tomto volebním období řešila minimálně následujících pět problémů:

Zvýšení výdajů na zdravotnictví

- Zdravotnictví je katastrofálně podfinancované a vládou schválená minimální úprava výše platby za tzv. státní pojištěnce nestačí ani na slibovaný růst platů zdravotníků, natož pak na zvýšení příjmů poskytovatelů zdravotních služeb a na profinancování potřebného rozvoje medicíny. Zavedení zdravotní daně na tabák a na alkohol pan ministr Němeček sice veřejně podpořil, ale pokud jsou naše informace správné, tak žádný konkrétní návrh nepředložil. Zákon zajišťující pravidelnou valorizaci platby za tzv. státní pojištěnce vláda neprojednávala.

Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb

- V této oblasti se nezměnilo vůbec nic. Zdravotní pojišťovny platí a patrně i nadále budou platit za stejné výkony jednotlivým zdravotnickým zařízením různě. Lepší ohodnocení lidské práce v Seznamu zdravotních výkonů ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje. Se zrušením nespravedlivých regulací v tzv. úhradové vyhlášce a s jejich nahrazením funkčním revizním systémem zdravotních pojišťoven ministerstvo nepočítá. Právo svobodně si volit lékaře a zdravotnické zařízení bude pacientům upíráno i nadále.

Zvýšení příjmů zdravotníků

- Závazek vlády zvýšit tarifní platy zaměstnanců části nemocnic považujeme za krok sice nezbytný, ale nedostatečný. Pokud nebude schválena novela zákoníku práce, která sjednotí pravidla odměňování zaměstnanců v nemocnicích podle tarifních tabulek, pak bude personální devastace zejména regionálních nemoc pokračovat. Možnost, že by vláda uzavřela s hejtmany jakési memorandum, ve kterém by se kraje zavázaly zvýšit platy v regionálních nemocnicích, nepovažují zdravotníci za řešení již z toho důvodu, že jak pan ministr Němeček, tak Vy osobně, jste obdobné memorandum, které s Vládou ČR v roce 2011 uzavřely odbory, označili za závazek právně nevymahatelný.

Reforma vzdělávání lékařů a zdravotních sester

- Vláda sice schválila zákon o vzdělávání lékařů, který ČLK považuje za v podstatě přijatelný kompromis, ale ministerstvo zdravotnictví zároveň vytváří pozměňovací návrhy, které tento kompromis mohou rozbořit. Například realizace plánu, aby lékaři po složení atestace v rámci rezidenčního programu měli povinnost pracovat nejméně pět let ve svém obou v České republice, by zcela spolehlivě vyhnala do ciziny další stovky mladých lékařů hned po škole. Osud obou vzdělávacích zákonů je zkrátka stále nejistý.

Kontrola personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb

- ČLK nadále navrhuje, že převezme kontrolu personálního vybavení zdravotnických zařízení včetně nemocnic. O tomto svém návrhu jsme jednali s hejtmany i se zástupci starostů. Ministerstvo zdravotnictví však potřebnou novelu zákona o zdravotních službách nepřipravuje.

     Vážený pane premiére

   Váš slib, že se budete kritickým stavem našeho zdravotnictví osobně zabývat, vnímali lékaři i ostatní zdravotníci jako důkaz toho, že alespoň Vy osobně jste si vědom závažnosti situace.

    Za dostupnost kvalitní a především bezpečné zdravotní péče zodpovídá občanům nejenom ministr zdravotnictví, ale celá vláda. Z toho důvodu jsme Vás také žádali, abyste svolal koaliční jednání s cílem hledat řešení současné krize. Jednání předsedů koaličních stran za účasti ministra zdravotnictví a zástupce hejtmanů se uskutečnilo dne 3. května a Česká lékařská komora zde měla možnost prezentovat některé své návrhy, za což Vám děkujeme. Výsledkem jednání byl úkol pro pana ministra Němečka připravit plán na řešení krize ve zdravotnictví tak, aby jej mohla vláda do konce měsíce května projednat. Pokud jsou naše informace správné, tak Ministerstvo zdravotnictví žádný smysluplný plán pro řešení krize nevytvořilo a Vláda ČR žádný materiál neprojednávala.

   Uplynulo čtvrt roku a mně nezbývá nic jiného, než Vás opět požádat o další osobní intervenci v této věci. Zároveň si Vás tímto otevřeným dopisem dovoluji upozornit, že vedle závazku zajistit stejné úhrady za identické výkony z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem poskytovatelům zdravotních služeb, nejsou plněny ani další podstatné body programového prohlášení Vaší vlády. Jedná se například o přijetí zákona o neziskových nemocnicích nebo o striktní oddělení vlastnictví zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení.

     Vážený pane premiére,

   Zdravotnictví volá o pomoc a Česká lékařská komora bude i nadále pokračovat v informační kampani, jejímž cílem je varovat občany a ukazovat pravdivý obraz českého zdravotnictví.

V Praze, 7. 6. 2016

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory

Název Velikost
16.06.07 Druhý otevřený dopis předsedovi vlády.pdf 203.7 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy