Nastavení cookies

Stanovisko ČLK k úhradovému dodatku s VoZP (doplnění informace k úhradovým dodatkům od VoZP)

22.03.2016 | Prezident

Dne 16.3.2016 zveřejnila Česká lékařská komora na svých webových stránkách své negativní stanovisko a doporučení nepodepsat úhradový dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2016, který rozeslala Vojenská zdravotní pojišťovna 201 (VoZP) soukromým poskytovatelům zdravotních služeb – ambulantním specialistům. Součástí informace byl i vzor dodatku, kterého se stanovisko týká.

Stanovisko ze dne 16.3.2016 naleznete zde: https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99597

Aktuálně ČLK dne 18.3.2016 získala od VoZP nový vzor dodatku, který byl podle všeho upraven v návaznosti na výhrady, které byly vůči původnímu návrhu dodatku vzneseny.

Tento návrh dodatku je již pro poskytovatele výhodnější než jeho předchozí verze. Není zásadním způsobem krácena maximální výše úhrady, lze však zaznamenat některé rozdíly oproti úhradové vyhlášce pro rok 2016.

Tím pozitivním je zvýšení koeficientu pro maximální úhradu z 1,03 na 1,04 v úhradovém vzorci pro ty poskytovatele, kteří v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 získají v rámci kontinuálního vzdělávání 16 kreditů, nebo pro ty, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK platného nejméně do 31.12.2016. Splnění podmínek je nutné VoZP nejpozději do 31.1.2017. Stejně tak se pro tyto poskytovatele navyšuje hodnota bodu o 0,01 Kč. Zmínit lze také nárůst nevýznamného počtu pojištěnců oproti úhradové vyhlášce z 50 na 100 ošetřených pojištěnců VoZP v roce 2016, při kterém budou poskytnuté výkony hrazeny plnou hodnotou bodu 1,03 Kč (resp. 1,04 Kč v případě poskytovatelů, kteří splní podmínky uvedené výše) bez výpočtu celkové maximální úhrady.

 Negativem je naopak skutečnost, že úhradový vzorec nepočítá s tzv. mimořádně nákladnými pojištěnci, což naopak úhradová vyhláška pro rok 2016 zaručuje. Návrh dodatku pouze uvádí oprávnění (nikoli závazek) zdravotní pojišťovny částečně nebo plně zohlednit „v individuálních případech zvláštního zřetele hodných významný nárůst poskytnutých (nutných a neodkladných) hrazených služeb proti referenčnímu období“. Případné navýšení úhrady nad stanovený limit je tak ponecháno na benevolenci zdravotní pojišťovny.

ČLK ponechává na každém poskytovateli, aby zvážil shora uvedené rozdíly návrhu úhradového dodatku proti úhradové vyhlášce pro rok 2016 s ohledem na ekonomické a další parametry své praxe. Pro poskytovatele, pro které nebude návrh úhradového dodatku akceptovatelný, platí, že VoZP je při odmítnutí návrhu úhradového dodatku povinna hradit zdravotní služby dle úhradové vyhlášky na rok 2016 (vyhláška č. 273/2015 Sb. – příloha č. 3). Pokud poskytovatel návrh úhradového dodatku odmítá, je třeba, aby své stanovisko v co nejkratší době sdělil písemně zdravotní pojišťovně a požádal ji o předložení úhradového dodatku, který bude v souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2016.

Doporučujeme pěčlivě přezkoumat dodatek č. 3, jehož znění by mělo být totožné s níže uvedeným vzorem.


MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

Soubor Velikost
Stanovisko ČLK k 2 návrhu úhradového dodatku pro AS od VoZP.pdf 69.3 kB
VoZP pro AS 2. úhradový dodatek.pdf 444.9 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy