Nastavení cookies

ČLK nedoporučuje ambulantním specialistům podepisovat úhradový dodatek pro rok 2016 předložený VoZP

16.03.2016 | Prezident

Vojenská zdravotní pojišťovna 201 (VoZP) rozesílá ambulantním specialistům návrh úhradového dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2016. K tomuto dodatku vydává Česká lékařská komora následující stanovisko:

VoZP do dodatku nad rámec úhradové vyhlášky vkládá úhradový vzorec, který byl používán pro výpočet úhrady v roce 2014 a 2015. V důsledku toho bude VoZP při podpisu dodatku hradit zdravotní služby do celkového ročního úhradového limitu nikoliv s hodnotou bodu 1,03 Kč, jak předpokládá úhradová vyhláška pro rok 2016, nýbrž s tzv. výslednou hodnotou bodu (HBred), která může být i nižší než 1,03 Kč, pokud poskytovatel poskytne v roce 2016 v průměru na URČ v porovnání s rokem 2014 nákladnější péči. VoZP vedle toho ponechává limitaci celkové roční úhrady tzv. absolutním úhradovým stropem, kterou předpokládá úhradová vyhláška pro rok 2016, avšak bez jakéhokoli zohlednění tzv. mimořádně nákladných pojištěnců. Tento způsob výpočtu výsledné úhrady, který navrhuje VoZP, je návrhem na jiný způsob úhrady, nežli stanoví úhradová vyhláška pro rok 2016, a je v porovnání s úhradovou vyhláškou pro rok 2016 méně výhodný.

ČLK z výše uvedeného důvodu nedoporučuje ambulantním specialistům, aby úhradový dodatek pro rok 2016 předložený VoZP podepisovali. V případě odmítnutí návrhu úhradového dodatku je VoZP povinna hradit zdravotní služby dle úhradové vyhlášky pro rok 2016 (vyhláška č. 273/2015 Sb. – příloha č. 3). Pokud poskytovatel návrh úhradového dodatku odmítá, je třeba, aby své stanovisko v co nejkratší době sdělil písemně zdravotní pojišťovně a požádal ji o předložení úhradového dodatku, který bude v souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2016.

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK


                                                                                                            

Soubor Velikost
201 - Dodatek VoZP 2016.pdf 253.3 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy