Nastavení cookies

Zvýšení ceny práce lékaře

16.09.2015 | Prezident

Ministr zdravotnictví Němeček prezentoval 10.9.2015 svoji dohodu s prezidentem ČLK o zvýšení hodnoty práce lékaře v seznamu zdravotních výkonů od 1.1.2016 o 10%. „Tento krok je součástí mé dlouhodobé snahy o lepší ohodnocení práce zdravotníků napříč obory. Po jednáních s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem jsem rozhodl o na navýšení ohodnocení práce lékařů v seznamu zdravotních výkonů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Každému výkonu uvedenému ve vyhlášce Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je přiřazen určitý počet bodů a doba trvání. V bodové hodnotě je obsažena mimo ceny používaných přístrojů a materiálů zejména hodnota práce tzv. nositele výkonu. Základní cena minuty práce lékaře čerstvého absolventa, tedy lékaře s pouhou odbornou způsobilostí, je dnes 2,216 Kč/minutu. U lékaře s absolvovaným základním vzdělávacím kmenem se tato hodnota násobí koeficientem 1,8 a u kvalifikovaného lékaře se specializovanou způsobilostí koeficientem 3,5. To znamená, že kalkulovaná cena práce kvalifikovaného lékaře je 7,756 Kč/minuty, tedy 465 Kč za hodinu.

   Všechny výše uvedené částky se na základě mé dohody s ministrem Němečkem zvýší o 10%. Sazebníková cena hodiny práce kvalifikovaného lékaře tedy od ledna 2016 bude 512 korun.

   Na rozdíl od každoročních jednání o úhradové vyhlášce je zvýšení ceny lékařské práce věc ojedinělá. Původní požadavek, se kterým jsem před dvěma měsíci do jednání vstupoval, byl zvýšení ceny práce lékaře o 20% s tím, že by bylo možné rozložit tomu odpovídající navyšování úhrad do období dvou až tří let. Podobným způsobem bylo postupně v úhradách realizováno prodloužení časů výkonů, které v roce 2006 provedl ministr Rath.

   Úhrady v některých segmentech nejsou údajně zdravotní pojišťovny schopny efektivně regulovat. Podle VZP by tedy 20% skokové navýšení ceny práce vedlo k disproporčnímu nárůstu úhrad v některých segmentech a o to přísnější regulace by platily v segmentech ostatních. To by nebylo spravedlivé. Dohodnuté desetiprocentní navýšení je tedy kompromisem, s nímž jsem se skřípěním zubů souhlasil. Vzhledem k tomu, jak moc je lékařská práce podhodnocená, byly mé představy ambicióznější.

   Cena práce lékaře tvoří cca. 60% bodové hodnoty výkonů, to znamená, že při jejím zvýšení o 10% by mohlo dojít ke zvýšení úhrad až o 6%. Skutečné zvýšení úhrad však stanoví teprve úhradová vyhláška, o jejíž definitivní podobě se ještě jedná. Situaci komplikuje nedostatek času, neboť díky aktivitě poslance Hovorky a některých jeho dalších kolegů, musí být letos úhradová vyhláška zveřejněna ve Sbírce zákonů už do konce října.

   O kolik se tedy zvýší úhrady jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb na základě zvýšení hodnoty lékařské práce započítané do seznamu zdravotních výkonů, o tom ještě vyjednáváme. V každém případě však zvýšení ceny práce umožní lékařům dosáhnout na současné úhrady i při poklesu množství prováděných výkonů. Lékaři budou tedy mít o něco méně práce a o trochu více času na své pacienty. Je to tedy dobrá zpráva i pro pacienty.

   Na zvýšení ceny práce vydělají nejvíce ti lékaři, kteří se takzvaně živí hlavou nebo rukama, tedy ti, kteří jsou na tom v současnosti nejhůře. Právě proto jsem prosazovat tento způsob valorizace cen výkonů. Klasickým příkladem mohou být třeba internisté, kteří vykazují pojišťovnám především takzvaná klinická vyšetření. Naproti tomu u přístrojových vyšetření, jejichž bodové ohodnocení obsahuje menší podíl lékařské práce, se nárůst hodnoty lékařské práce projeví méně.

   Mým cílem je pochopitelně dosáhnout toho, aby vliv regulací byl co nejmenší a aby se zvýšení úhrad všech lékařských výkonů co nejvíce blížilo oněm cca 6% odpovídajícím 10% zvýšení ceny lékařské práce v sazebníku. Asi nebudu stoprocentně úspěšný, ale v každém případě zlepší nový seznam zdravotních výkonů naši vyjednávací pozici pro rok další.

 

Milan Kubek

 

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy