Nastavení cookies

Zemřel první prezident ČLK prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC

16.06.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Se zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že zemřel první prezident České lékařské komory prof. Miloš Štejfa. Rodině a spolupracovníků vyslovujeme soustrast a panu profesorovi poděkování a úctu za práci pro ČLK..

Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC 

* 28. 5. 1929 – + 20. 5. 2015

       Dne 20. května 2015 odešel vzácný člověk, úžasný učitel, skvělý lékař a vědec pan profesor Miloš Štejfa, který se velmi zasloužil o českou medicínu, kardiologii a vnitřní lékařství a byl prvním prezidentem ČLK po roce 1989. Dokázal zvládnout i neuvěřitelnou lékařskou kariéru a byl příkladem pro mnohé z nás.

Pan profesor se narodil v roce 29. května 1929 v Brně v rodině známého lékaře, prof. MUDr. Miloše Štejfy, přímého pokračovatele Vanýskovy moravské internistické školy a uznávaného zakladatele brněnské kardiologie.

Prof. Štejfa absolvoval III. reálné gymnázium v Brně (1940-1948). Na lékařské fakultě promoval v roce 1953 a první místo dostal na interně v nemocnici v Banské Bystrici. V roce 1957 vyhrál konkurz na sekundáře II. interní kliniky ve FN u sv. Anny v Brně. Přinesl si sebou na kliniku zkušenosti z terénní práce, ale také pevný úmysl následovat některé své klinické učitele a vzory.

V r. 1968 habilitoval spisem "Angina pectoris" a poté odjel do Alžírska na oranskou lékařskou fakultu, kde byl profesorem a přednostou interní kliniky. Z Oranu se na II. interní kliniku vrátil až v r. 1973.  Z politických důvodů mohl zastávat jako docent pouze funkci asistenta. Teprve v r. 1980 se stal titulárním docentem a v r. 1988 mohl po obhajobě titulu doktora lékařských věd být jmenován profesorem vnitřního lékařství, ovšem bez funkčního zařazení. Na II. interní klinice vybudoval kardiologickou jednotku intenzivní péče a vychoval řadu nejen kardiologů, ale též lékařů intenzivní péče.

V roce 1990 se stal přednostou 1. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, kterou v roce 1996 přejmenoval na 1. interní kardioangiologickou kliniku. A za dobu svého působení a jeho aktivní zásluhou vznikly specializované kardiologické programy: Akutní a chronická ICHS včetně intervenční léčby, komplexní arytmologický program, péče o nemocné se srdečním selháním, včetně srdeční transplantace. Klinika dostala jeho zásluhou evropský rozměr.

Prof. Štejfa napsal více než 250 odborných článků, byl prvoautor či spoluautor 17 učebnic a monografií. Jeho Kardiologie, s vynikajícím klinickým pohledem, se dočkala třech vydání, poslední v roce 2007 a je velmi ceněna mezi lékaři i mediky.

Za svou lékařskou, výzkumnou i pedagogickou práci byl v průběhu života vyznamenán řadou ocenění: za dílo Angina pectoris cenou České internistické společnosti, za Hemodynamiku akutního infarktu myokardu cenou Československé internistické společnosti, v roce 1998 medailí I. stupně Ministerstva školství za vynikající vědeckou práci. Masarykova univerzita v Brně mu v roce 1999 udělila Zlatou medaili a posléze i titul emeritního profesora LF MU. Byl členem redakční rady Vnitřního lékařství a šéfredaktorem Kardiologické revue, kterou v roce 1999 založil. Byl dále členem řady lékařských společností, korespondentem Pařížské lékařské společnosti (od roku 1971), Fellow of European Society of Cardiology (od roku 1989), čestným členem České internistické a kardiologické společnosti. V roce 2007 byl oceněn Českou kardiologickou společností Libenského zlatou medailí. A za své působení prvého prezidenta ČLK byl oceněn prestižním titulem Rytíř České lékařské komory.

V osobě profesora Štejfy ztrácí česká lékařská a akademická obec vzácnou osobnost, skvělého vědce, učitele a mentora ale hlavně úžasného člověka. Prof. Štejfa se nesmazatelně zapsal do života obou interních klinik ve FN u sv. Anny, které ponesou dále jeho odkaz a my všichni, kteří zde jsme zůstali, budeme dále pokračovat v jeho díle.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec

Prof. MUDr. Lenka Špinarová

Prof. MUDr. Jindřich Špinar

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy