Nastavení cookies

Projev prezidenta ČLK při pasování Rytířky českého lékařského stavu

30.03.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Již 21. lékařskou osobností, která byla pasována na Rytíře/rytířku českého lékařského stavu, je MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc. Přinášíme projev prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka při pasování.

MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

Rytířka lékařského stavu

 

     Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové,

     Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996. Titul „Rytíř lékařského stavu“ je každoročně udělován jedné z osobností české medicíny, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny, a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Na rozdíl od celé řady dalších existujících ocenění je titul „Rytíř lékařského stavu“ výjimečný také tím, že o jeho udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři – členové komory. A je třeba zdůraznit, že seznam dosavadních nositelů tohoto titulu je výčtem velkých osobností české medicíny, které ctí nejenom jejich osobní statečnost, čest a láska k medicíně, ale také laskavost ke svým pacientům i žákům a pokora vůči lékařské vědě. Dnes vstoupí do pomyslné síně slávy v pořadí již 22. člen tohoto elitního klubu – oftalmoložka paní MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

     Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí moci vám paní doktorku Vladykovou alespoň stručně představit.

   Jaroslava Vladyková se narodila 1.12.1923 v Praze v úřednické rodině. Maturovala na dívčím gymnáziu Elišky Krásnohorské sice s vyznamenáním, avšak roce 1943, tedy v temné době nacistické okupace, kdy byly české vysoké školy zavřené. Místo na medicínu tedy zamířila čerstvá maturantka na Školu zdravotní a sociální péče. Na 1. Lékařské fakultě UK v Praze mohla začít konečně studovat až po skončení války v roce 1945. Během studia zde také poznala svého budoucího manžela, se kterým společně v roce 1950 promovali.

   Systém umístěnek poslat čerstvou lékařku do Pardubic na oční oddělení tamní nemocnice, které vedl vynikající odborník a pedagog primář Svoboda. Kromě všeobecné oftalmologie pracovala jako konziliář na dětských klinikách, čímž získala velké zkušenosti v pediatrické oftalmologii. V roce 1953 na základě úspěšně absolvovaného konkurzu pak byla přijata na pražskou II. oční kliniku prof. Kurze. Vedle zkušeností v obecné oftalmologii zde získala rovněž základy neurooftalmologie, kterou později mohla rozvinout v ÚVN.

   Od roku 1961 pak MUDr. Vladyková pracovala na oftalmologickém oddělení v ÚVN a zůstala tomuto pracovišti věrná i po jeho přeměně na universitní kliniku.

   Zároveň zde úzce spolupracovala s neurochirurgickou klinikou prof. Kunce. Na obou pracovištích se totiž soustřeďovali neurooftalmologičtí nemocní z mnohých oblastí našeho státu. MUDr. Vladyková postupně získávala vysoké odborné renomé. Kandidátkou věd se stala s prací „Oftalmodynamometrie u mozkových onemocnění“ a její doktorská dizertační práce nesla název „Zvláštnosti neurooftalmologické diagnostiky u procesů postihujících  chiazmatickou krajinu“.

   Vedle medicíny si doktorka Vladyková oblíbila též studium cizích jazyků. Postupně složila státní zkoušky z latiny, němčiny, francouzštiny a angličtiny. A právě znalost cizích řečí spolu s pedagogickým talentem výhodně spojila při výuce zahraničních studentů.

   Publikační činnost Dr. Vladykové zahrnuje celkem přes 60 prací. Logicky převažuje tématika neurooftalmologická. Asi největší odezvu vzbudila, a největší počet zahraničních citací měla, publikace o Haradově chorobě – autoimunní uveoencefalitidě. Spolu s přednostou oční kliniky ÚVN docentem Jiřím Paštou publikovala monografii „Příprava na magisterské studium“. V současné době, pokud mám správné informace, paní doktorka pracuje na monografii „Oční vyšetřovací metody“.

   Paní doktorka Vladyková je čestnou členkou České oftalmologické společnosti J. E. Purkyně a i když je již dávno v důchodu, stále pokračuje v odborné činnosti, věrna oční klinice ÚVN již 54 let. Doktorka Vladyková, jakkoli byla a je uznávaným odborníkem, nepatří mezi koryfeje, kteří napsali stovky článků, jejím pomyslným pomníkem nejsou ani stohy knih, je jím však poctivá práce a tisíce vyléčených pacientů.

   Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytířka lékařského stavu náleží MUDr. Jaroslavě Vladykové, DrSc. právem.

 

MUDr. Milan Kubek

Prezident ČLK

 

 

Vážená paní doktorko,

ctěná kolegyně Jaroslavo Vladyková,

Pasuji vás tímto mečem, z autority svěřené mi našimi kolegy, rytířkou českého lékařského stavu.

Stůjte i nadále věrně po boku svých kolegů lékařů v boji proti nemocem a utrpení našich pacientů.

Dámy a pánové,

prosím o potlesk pro rytířku Jaroslavu Vladykovou.

 

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy