Nastavení cookies

Dohody ČLK s VZP v otázkách a odpovědích

03.02.2014 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Zde jsou odpovědi na často kladené otázky, které nám kolegyně a kolegové posílají.

Mám diplom Celoživotního vzdělávání ČLK, pokud chci získat bonifikaci za vzdělávání, musím jeho kopii poslat do VZP?

Pokud máte Diplom vydaný před koncem roku 2013, pak nemusíte. ČLK předala dne 10.1.2014 VZP seznam všech lékařů, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání. VZP na základě tohoto seznamu podle své metodiky navýší úhrady příslušným lékařům automaticky.

Diplom zatím nemám, ale podmínky celoživotního vzdělávání splňuji, co mám dělat?

Využijte prodloužení lhůty pro odevzdání kopie Diplomu do VZP. Neprodleně zažádejte kancelář vašeho OS ČLK o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání. K žádosti doložte příslušný počet získaných kreditů (150 za uplynulých 5 let) dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Nově získaný Diplom pak předejte regionální pobočce VZP a to nejpozději do 31.3.2014. Některá OS ČLK přislíbila komunikovat s regionálními pobočkami VZP přímo. Pro jistotu se tedy informujte v kanceláři vašeho okresního sdružení.

Diplom nemám a podmínky na jeho vydání zatím nesplňuji. Bude možno získat bonifikaci později?

Celoživotní vzdělávání je povinností každého lékaře. Diplom ČLK je pouze formálním dokladem o plnění určitého standardu. Pokud se nic mimořádného nestane, předpokládám, že se komoře podaří obdobnou dohodu s VZP uzavřít i pro příští roky. V tom případě získáte od roku 2015 bonifikaci spolu s diplomem i vy. Pro rok 2014 již po 31.3.2014 není možno bonifikaci u VZP nárokovat, neboť výše úhrady je smluvním dodatkem stanovena na celý kalendářní rok.

Od kdy bude VZP bonifikace vyplácet?

Zvýšení úhrady bude VZP vyplácet s účinností od 1.1.2014.

Jsem praktický lékař, který vykazuje méně výkonů než ambulantní specialisté. Zvýšení hodnoty bodu se tedy na mých příjmech projeví méně, než u mých kolegů?  

Nemějte obavu. Dodatečně se nám podařilo vyjednat pro praktické lékaře s Diplomem ČLK vedle zvýšení hodnoty bohu o 1 haléř též zvýšení kapitace o 50 haléřů. Také vy byste tedy měl ze splnění podmínek celoživotního vzdělávání ČLK profitovat zvýšením příjmů od VZP o cca 1%.

Jsem soukromý gynekolog a již jsem podepsal tzv. úhradový dodatek, který VZP odsouhlasilo SSG. V tomto dodatku však žádná bonifikace za vzdělávání nebyla. Nepřijdu tedy o peníze?

Ne, ani soukromí gynekologové, ani praktičtí lékaři, kteří již podepsali tzv. úhradové dodatky neobsahující bonifikace za celoživotní vzdělávání, o peníze nepřijdou. VZP bude buď rozesílat dodatky ke smlouvám, nebo vám bonifikace vyplatí automaticky.

Jsem lékař zaměstnanec a diplom mám, přináší také mně dohoda s VZP nějakou výhodu?

Platy lékařů zaměstnanců bohužel nemůže řešit žádná dohoda mezi ČLK a VZP. LOK-SČL ve vaší nemocnici by se měl pokusit v jednání o kolektivní smlouvě vyjednat pro lékaře – držitele Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK - zvýšení platů či mezd. Pokud nejste členem odborové organizace, nebo ve vaší nemocnici LOK-SČL neexistuje, pak se budete muset spoléhat v jednání se zaměstnavatelem sám na sebe.

Dohoda ČLK s VZP nezajišťuje žádné zvýšení příjmů pro nemocnice. Z čeho by měli ředitelé zvýšení platů pro lékaře s Diplomy ČLK zaplatit?

ČLK se snaží vyjednat s VZP bonifikaci pro nemocnice, které jsou řádně personálně vybaveny kvalifikovanými lékaři a na základě bezplatného personálního auditu provedeného komorou mají certifikát „Nemocnice 21. Století“. Pokud budou mít ředitelé nemocnic zájem vyjednat si s VZP bonifikace na základě dobrého personálního vybavení vzdělávajícími se lékaři, mohou samozřejmě počítat s podporou ze strany komory.

ČLK uzavřela s VZP dohodu o zmírnění dopadu regulačních opatření za rok 2013. Bude VZP promíjet regulační srážky automaticky, nebo musím jako soukromý lékař o něco žádat?

Pokud jste limit za rok 2013 nepřekročil o více než 200 000,- Kč, VZP vám regulační srážky promine automaticky. Pokud jste překročil více, pak ani to neznamená automatické uplatnění regulačních srážek. O medicínské oprávněnosti vašeho postupu bude rozhodovat rozhodčí orgán složený ze zástupce ČLK, zástupce VZP a odborníka z vašeho oboru, na kterém se VZP a ČLK shodnou.

Regulace za rok 2013 bude VZP uplatňovat jen ve výjimečných případech. Jak to však bude s regulacemi za rok 2014?

Dohoda o prominutí regulací za rok 2013 se týká nejenom ambulantních specialistů včetně gynekologů, ale také praktických lékařů. Je třeba však zdůraznit, že se jedná skutečně pouze o regulace za rok 2013! Stran roku 2014 jsem sice ze strany vedení VZP zaznamenal jistou vstřícnost, ta však neznamená automaticky jistotu uzavření obdobné dohody i za rok. Tedy pozor.

ČLK vyjednala s VZP zvýšení hodnoty bodu pro všechny ambulantní specialisty. Od kdy tato dohoda platí a bude VZP hodnotu bodu zvyšovat automaticky, nebo musím o něco někde žádat?

VZP zvýší hodnotu bodu všem ambulantním specialistům automaticky s účinností od 1.1.2014. Nikdo tedy nemusí o nic žádat. Toto zvýšení hodnoty bodu se týká všech ambulantních specialistů, avšak nikoliv soukromých gynekologů, kteří představují samostatný segment a jejich zástupci se s pojišťovnami na úhradách domluvili v rámci dohodovacího řízení. Ambulantní specialisté, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání, mají navíc rovněž od 1.1.2014 zvýšenu hodnotu bodu ještě o další 1 haléř.

Co ostatní zdravotní pojišťovny? Jedná s nimi ČLK o obdobných bonifikacích?

Dne 17.12.2013 jsem se obrátil dopisem na ředitele tzv. resortních zdravotních pojišťoven s výzvou, aby se připojili k dohodě, kterou ČLK uzavřela s VZP. Do dnešního dne odpověděly pouze dvě zdravotní pojišťovny. 205 – Průmyslová zdravotní pojišťovna, chce o možnosti s ČLK jednat. 207 – Oborová zdravotní pojišťovna bankovní, dohodu odmítá.

Jsem soukromý lékař a provozuji laboratoř nebo RTG? Mám také nárok na bonifikaci za Diplom celoživotního vzdělávání ČLK?

Bohužel nikoliv. Bonifikaci pro lékaře komplementárních oborů se nám s VZP zatím vyjednat nepodařilo. Důvodem, proč VZP zvýšení hodnoty bodu odmítá, je jednak nehomogenita poskytovatelů těchto zdravotních služeb, kde dominantní roli hrají velká zdravotnická zařízení, a dále pak vysoká produkce bodů na jednoho lékaře.

Jsem ambulantní internista, jak mi VZP bude kompenzovat zkrácení časů klinických vyšetření, které způsobil Seznam zdravotních výkonů v roce 2013?

Podle dohody s komorou VZP při výpočtu konečné úhrady (vyúčtování za rok 2013) navýší úhradu za cílené a kontrolní interní vyšetření na původní úroveň tak, aby vám za rok 2013 kompenzovala úhradu na úroveň maximálně 98 % úhrady na jedno rodné číslo za rok 2011. Ambulantní internisté by se tak měli dostat na stejnou úroveň s ostatními ambulantními specialisty, podle úhradové vyhlášky pro rok 2013. VZP přislíbila kompenzaci vyplácet při vyúčtování roku 2013 všem ambulantním internistům s příjmy od VZP do úrovně 3 miliony Kč za rok. O kompenzaci není třeba žádat, VZP se zavázaly ji vyplácet automaticky.

 

Milan Kubek

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy