Nastavení cookies

Dohoda mezi ČLK a VZP o kompenzaci negativního dopadu změn v Seznamu zdravotních výkonů pro ambulantní internisty za rok 2013

19.01.2014 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Prezident ČLK uzavřel s generálním ředitelem VZP Ing. Kabátkem dohodu, že VZP bude kompenzovat ambulantním internistům, úhradu za rok 2013 na úroveň 98 % úhrady na jedno rodné číslo za rok 2011. Ambulantní internisté by se tak měli dostat na stejnou úroveň s ostatními ambulantními specialisty podle úhradové vyhlášky pro rok 2013.

Dohoda mezi ČLK a VZP o kompenzaci negativního dopadu změn v Seznamu zdravotních výkonů pro ambulantní internisty za rok 2013

 

   S účinností od 1.1.2013 Seznam zdravotních výkonů zkrátil časy klinických vyšetření v některých lékařských oborech. Nejvíce byli touto změnou postiženi internisté.

   Zatím co pro rok 2012 platilo:

11022 Cílené vyšetření – čas 40 min., 320 bodů

11023 Kontrolní vyšetření – čas 20 min., 160 bodů

   Pro rok 2013 dle SZV platilo:

11022 Cílené vyšetření – čas 30 min., 241 bodů

11023 Kontrolní vyšetření – čas 15 min., 120 bodů

   Po přičtení minutové režie k jednotlivým výkonům došlo u výkonu 11022 ke zkrácení ohodnocení o 105 bodů, v případě výkonu 11023 o 53 bodů. Toto krácení úhrad v roce 2013 bylo v oboru vnitřní lékařství zcela bezprecedentní. 

   V rámci projednávání novely Seznamu zdravotních výkonů uplatnila v listopadu 2013 ČLK jako svoji zásadní připomínku požadavek navrácení časů pro cílené (11022) a kontrolní (11023) interní vyšetření do stavu, který pro odbornost 101 – vnitřní lékařství – platil do roku 2012. Marně.

     Ministrem zdravotnictví Dr. Holcátem sice bylo přislíbeno, že zmíněnou diskriminaci odstraní a vadný stav napraví novela SZV pro rok 2014. Zjednání nápravy bylo rovněž dohodnuto a ze strany ministerstva slíbeno během jednání mezi zástupci ministerstva vedených náměstkyní pro zdravotní pojištění Ing. Rögnerovou a zástupců Sdružení ambulantních internistů (SAI). Žádný z těchto slibů však Ministerstvo zdravotnictví nedodrželo a připomínky komory nebyly vůbec projednány.  

   Dne 20.12.2013 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 421/2013 Sb. zveřejněna novela Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2014. Internistů se tak, jako ostatních oborů, týká zvýšení minutové režijní sazby o cca 3,2 %. Navíc byly do vyhlášky zařazeny, údajně na návrh České internistické společnosti, dva nové výkony:

11024 – předoperační vyšetření internistou

11025 – superkonziliární vyšetření internistou.

   Podmínky, které je však nutno splnit pro možnost vykázání těchto výkonů, jsou však tak striktní, že praktický dopad těchto změn bude pro ambulantní internisty minimální. Jedná se o typickou změnu, která má internistům „zavřít ústa“, možná navíc vzbudit závist u kolegů, kteří tyto výkony vykazovat nemohou, ale v žádném případě nenapravuje křivdy, kterých se ministerstvo na interním lékařství dopustilo.

   O nutnosti kompenzovat soukromým lékařům – internistům onen 25 % pokles příjmů za rok 2013, se hovořilo již dlouho bez konkrétních závěrů. Minulý týden jsem uzavřel s generálním ředitelem VZP Ing. Kabátkem dohodu (viz. příloha), že VZP bude kompenzovat ambulantním internistům, úhradu za rok 2013 na úroveň 98 % úhrady na jedno rodné číslo za rok 2011. Ambulantní internisté by se tak měli dostat na stejnou úroveň s ostatními ambulantními specialisty podle úhradové vyhlášky pro rok 2013. Negativní efekt zkrácení časů jejich klinických vyšetření tak bude eliminován. Pokud tuto dohodu mezi ČLK a VZP neodmítne správní rada pojišťovny, bude VZP kompenzaci vyplácet při vyúčtování roku 2013 všem ambulantním internistům s příjmy od VZP do úrovně 2 milionů Kč za rok.

  O možnosti kompenzace pro rok 2014 budeme s VZP jednat poté, až budou známy údaje o vývoji ekonomické bilance této pojišťovny. Prosazení novely Seznamu zdravotních výkonů od poloviny roku 2014 sice není příliš pravděpodobné, ale i o této možnosti budeme jednat s novým ministrem zdravotnictví. V každém případě udělá komora vše, co bude v našich silách pro to, aby v příští vyhlášce, tedy pro rok 2015, byla křivda spáchaná na internistech napravena. Internisté však musí především sami hájit své zájmy a nesmí se nechat ze strany ministerstva opět podvést.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 

Název Velikost
VZP - kompenzace úhrady_ odbornost 101_2013.pdf 53 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy