Nastavení cookies

Boj o platy zdravotníků pokračuje

13.06.2024 |

Zákon by měl sjednotit odměňování ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních, která mají smlouvu s veřejnými zdravotními pojišťovnami a měl by garantovat prostřednictvím speciální tarifní tabulky lékařům za základní pracovní dobu příjem ve výši 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy a to v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce praxe, a zároveň snížení objemu přesčasové práce.

   Závazek Vlády připravit zákon o odměňování zdravotníků, který by nabyl účinnosti od 1.1.2025 byl jedním z hlavních důvodů, proč lékaři koncem loňského roku ukončili svůj protest.

   Zákon by měl sjednotit odměňování ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních, která mají smlouvu s veřejnými zdravotními pojišťovnami a měl by garantovat prostřednictvím speciální tarifní tabulky lékařům za základní pracovní dobu příjem ve výši 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy a to v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce praxe, a zároveň snížení objemu přesčasové práce.


8.12.2023 Slavnostní podpis Dohody za účasti předsedy Vlády ČR.

25.1.2024 Ministr zdravotnictví ustavuje pracovní skupinu, která by měla zákon připravit, avšak v jiném složení, než předpokládala dohoda.

15.2.2024 První setkání pracovní skupiny bez účasti ministra Válka, na kterém někteří členové nesmyslně sestavené pracovní skupiny místo jednání o tom, jak konkrétně Vláda svůj závazek splní, zpochybňovali samotný princip sjednocení odměňování za práci v lůžkových zdravotnických zařízeních majících smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami.

7.3.2024   Druhé jednání bez účasti ministra Válka přineslo znovu neplodnou diskusi, ve které se někteří účastníci jednání opětovně vyjadřovali proti sjednocení pravidel odměňování. Nakonec byl přijat návrh prezidenta ČLK, aby do příštího jednání plánovaného na 2.4.2024 ministerstvo zdravotnictví předložilo první konkrétní návrh zákona.

2.4.2024 Jednání plánované na úterý po Velikonocích ministerstvo zrušilo ve 20 hodin večer ve čtvrtek před svátky s tím, že do týdne připraví požadovaný návrh zákona. Tento slib splněn nebyl.

16.5.2024 Další z pravidelných setkání předsedy Vlády ČR a některých dalších členů kabinetu s prezidenty profesních komor zřízených zákonem. Na tomto jednání prezident ČLK upozornil, že Ministerstvo zdravotnictví neplní závazky vyplývajících z dohody z 8.12.2023.

20.5.2024 Společná tisková konference ČLK, LOK-SČL a OSZSP v Domě lékařů.

    Od podpisu Dohody uplynulo již 165 dní a pokud Vláda hodlá zdravotníky podvést, tak jak to učinila po akci „Děkujeme, odcházíme“, budou další razantní protesty zdravotníků nevyhnutelné.  

    Situaci v resortu navíc vyostřuje oprávněná nespokojenost soukromých lékařů ambulantních specialistů, které ministr zdravotnictví svojí tzv. úhradovou vyhláškou v letošním roce ekonomicky poškodil a v tomto neblahém trendu navíc hodlá pokračovat.

    Nejenom lékařky a lékaři pracující v nemocnicích, ale rovněž soukromí lékaři včetně ambulantních specialistů mají plnou podporu ze strany vedení České lékařské komory.

24.5.2024 Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh zákona o odměňování zdravotníků. Je velmi pravděpodobné, že pokud bychom se důrazně nepřipomněli, nebylo by nic připraveno a neuskutečnilo by se nejspíš ani žádné další jednání.

30.5.2024 Třetí jednání pracovní skupiny, poprvé za účasti ministra Válka. Ukazuje se, že návrh předložený Ministerstvem zdravotnictví nesplňuje závazek sjednocení odměňování v lůžkových zdravotnických zařízení. Navíc je napsán tak, že pro některé kategorie zdravotníků by přinesl snížení příjmů. A jasné není ani to, pro která zdravotnická zařízení by měl platit. ČLK jednoznačně upřednostňuje variantu, aby zákon platil pro všechny poskytovatele lůžkových zdravotnických služeb, pokud mají smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami, a současně pro zdravotnickou záchrannou službu.

13.6.2024 Čtvrté jednání pracovní skupiny, podruhé za účasti ministra Válka. Od podpisu Dohody 8.12.2023 uplynulo půl roku. Kvůli nečinnosti Ministerstva zdravotnictví je již nereálné, že by od 1.1.2025 mohl nabýt účinnosti samostatný zákon o odměňování zdravotníků. Jedinou reálnou možností, jak lhůtu stihnout je doplnění již připravované tzv. flexi novely zákoníku práce, která má nabýt účinnosti rovněž 1.1.2025.

   ČLK i odbory upřednostňují variantu doplnění § 109 v novele zákoníku práce o text, který zajistí ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních majících smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a u zdravotnické záchranné služby, odměňování v režimu platu. Zároveň počítáme s vytvořením speciální tarifní tabulky, která zajistí v souladu s tzv. Hegerovým memorandem lékařům za základní pracovní dobu příjem ve výši 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy a to v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce praxe.

   Ministerstvo zdravotnictví trvá na svém návrhu, který ovšem neznamená skutečné sjednocení odměňování. Jedná se o velmi složitý a nepřehledný systém koeficientů, kterými by se násobila průměrná mzda v závislosti na kvalifikaci a délce praxe. Návrh nezajišťuje začínajícím lékařům příjem na úrovni 1,5 násobku průměrné mzdy a neodpovídá tedy závazku z tzv. Hegerova memoranda. Podle analýzy odborových organizací by u některých skupin zaměstnanců došlo dokonce k poklesu současných příjmů.

   OSZSP a LOK předložily korekci návrhu Ministerstva zdravotnictví, která by odpovídala závazkům plynoucím z memoranda.

   Jediným konkrétním závěrem z jednání je závazek Ministerstva zdravotnictví předložit analýzu nákladů každé ze tří variant, které leží na stole, a to do příštího jednání, které je plánováno na 27.6.2024. A čas běží…

Milan Kubek

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy