Nastavení cookies

Komora hájí soukromé lékaře – pomozte nám!

29.11.2023 | Prezident

Komora hájí soukromé lékaře – pomozte nám!

Vážené kolegyně a kolegové,

   je smutnou skutečností, že úhradová vyhláška pro rok 2024 zásadním způsobem znevýhodňuje ambulantní specialisty oproti jiným poskytovatelům zdravotních služeb, kterým tak jako tak až na drobné výjimky úhrady v následujícím roce nevykompenzují ani míru inflace. Tomuto zásadnímu problému se věnoval i sjezd České lékařské komory v sobotu 4. listopadu, kdy jsme měli možnost diskutovat s panem ministrem Válkem, který nás však nepřesvědčil.

   Příčinou přezíravého postoje ministra Válka vůči ambulantním lékařům je patrně skutečnost, že pan profesor nemá dostatečnou představu o náročnosti práce soukromých ambulantních lékařů.  V dopise, který nám pan ministr jako odpověď na naše protesty vůči úhradové vyhlášce zaslal, zdůvodňuje nejnižší nárůst úhrad pro ambulantní specialisty tím, že si „pacienti na nedostupnost ambulantní specializované péče nestěžují.“ Takto přezíravý postoj vůči nám si můžeme vykládat přímo jako návod k tomu, jak máme postupovat, abychom pana ministra přesvědčili, že naše práce je také potřebná.

   Nevím, kdo na ministerstvu úhradovou vyhlášku psal, ale jsem si jist, že tento člověk nemá rád lékaře ani naše pacienty. V situaci, kdy výběr pojistného roste a pojišťovny, snad až na jednu výjimku, peníze mají, úhrady za zdravotní péči druhým rokem po sobě porostou hluboko pod mírou inflace. Ekonomické problémy nás - smluvních lékařů zdravotních pojišťoven se tak prohlubují.

   Sjezd komory přijal k úhradové vyhlášce následující usnesení: ČLK vyjadřuje zásadní nespokojenost s vyhláškou č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024, tedy s tzv. úhradovou vyhláškou, která nezajišťuje poskytovatelům zdravotních služeb pokrytí zvýšených nákladů způsobených vysokou mírou inflace. ČLK upozorňuje, že na rozdíl od ostatních podnikatelských subjektů nemohou poskytovatelé zdravotních služeb promítnout své zvýšené náklady do ceny svých služeb, neboť úhrady od zdravotních pojišťoven určuje svojí vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví. ČLK varuje nejenom před rizikem ekonomické a personální destabilizace zdravotnických zařízení, ale především před zhoršením dostupnosti a kvality zdravotní péče.

Hlasování: pro 215/ proti 7/ zdržel se 5

   Nespokojenost nemocničních lékařů je všeobecně známá, a vzhledem k tomu, že vicepremiér Válek nebere situaci dostatečně vážně a nechová se jako ministr zdravotnictví, který by hájil zájmy svěřeného resortu, je velmi pravděpodobné, že v prosinci budou nemocniční lékaři z velké části pracovat pouze v rozsahu své základní pracovní doby. Ředitelé nemocnic se budou snažit zachovat dostupnost alespoň akutní péče za každou cenu. Kvůli nedostatku lékařů dojde pravděpodobně k zásadnímu omezení ambulantní péče poskytované v nemocnicích. Ministr Válek, který se vůči soukromým ambulantním lékařům chová velmi přezíravě, spolu s řediteli nemocnic zřejmě doufá, že ambulantní péči zajistíme my – zejména ambulantní specialisté, které přitom on sám nejvíce poškodil svojí úhradovou vyhláškou.

   Jako prezident České lékařské komory, která ze zákona zastupuje a hájí všechny lékaře, jsem pozval všechny účastníky dohodovacího řízení z nejpostiženějšího segmentu ambulantních specialistů na středu 22.11.2023 na jednání, kde bychom se poradili o dalším postupu a o způsobu, jak podpořit protest kolegů z nemocnic a zároveň pomoci ambulantním specialistům, které zastupujeme.

   Na společném postupu jsme se bohužel nedokázali domluvit. Česká lékařská komora navrhovala uspořádat jednodenní protestní akci spočívající v zavření ambulancí, aby si politici uvědomili, že také my jsme důležití a naše práce potřebná. Sdružení ambulantních specialistů, které je druhou nejsilnější organizací zastupující ambulantní specialisty, tedy lékaře nejvíce potrestané úhradovou vyhláškou ministra Válka, se v této chvíli do žádné protestní akce zapojit nechce, a bez spolupráce se SAS by nemělo vyhlašování protestní akce smysl. Česká lékařská komora toto musela akceptovat a v současnosti tedy jednáme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o úhradových dodatcích ke smlouvám, které by alespoň trochu napravily křivdy spáchané na soukromých lékařích, zejména na ambulantních specialistech, ministrem Válkem. O výsledcích jednání vás budeme samozřejmě informovat.

   Ministr Válek a jeho lidé sice při tvorbě úhradové vyhlášky ignorovali výsledky dohodovacího řízení, avšak to v žádném případě neznamená, že by samotné dohodovací řízení nebylo důležité. Česká lékařská komora zastupuje prostřednictví ČLK-o.s. poskytovatele zdravotních služeb ve čtyřech segmentech: praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, ambulantní gynekologie a komplement. Naše síla a možnost hájit vaše zájmy v jednání je přímo úměrná počtu plných mocí, které nám k svému zastupování soukromí lékaři dají.

   Pokud jste soukromým lékařem a přejete si, aby vaše zájmy hájila nejsilnější lékařská organizace disponující profesionálním právním aparátem, vyplňte, prosím, a zašlete na naši adresu přiložený formulář, kterým zplnomocňujete právě ČLK-o.s. ke svému zastupování. 

   Vaši důvěru nezklameme.

   S kolegiálním pozdravem   

   MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Název Velikost
Plná moc ČLK 2024.pdf 1.8 MB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy