Nastavení cookies

Řekněte si o pomoc, pokud vás zaměstnavatel šikanuje

27.11.2023 | Prezident

Sociální sítě se plní příběhy lékařek a lékařů, kteří se připojili k akci „Lékaři jsou jenom lidi“ a vypověděli dobrovolné přesčasy s úmyslem narovnat neutěšené pracovní podmínky zdravotníků, na což někteří zaměstnavatelé reagují neadekvátním způsobem, když se snaží různými způsoby zdravotníky odradit, „zastrašit“ od tohoto zcela legitimního postoje vytvářením neadekvátních pracovních podmínek a dalšími způsoby jednání, které lze označit za šikanu.

Nejste na to sami

Pokud vnímáte, že zaměstnavatel v důsledku podpory akce „Lékaři jsou jenom lidi“ změnil vůči Vám své chování, doporučujeme obrátit se na právní kancelář České lékařské komory, která vyhodnotí takové jednání.

Česká lékařská komora Vás plně podporuje a poskytne právní a případně i další podporu každému, kdo se do akce „Lékaři jsou jenom lidi“ zapojil. Je důležité nenechat se jednáním zaměstnavatele zastrašit. Teď musíme zůstat jednotní a jít za cílem, který jsme si stanovili. Jde o naši budoucnost! V případech, kdy se cítíte nejistí v důsledku chování zaměstnavatele, anebo vnímáte změnu v jednání zaměstnavatele v důsledku Vašeho osobního postoje, kdy se za každou cenu snaží komplikovat Vám pracovní podmínky, ať už třeba formou nelogických rozpisů práce, snahami o přeřazení na jiné pracoviště či jinými způsoby, je třeba vytrvat a co nejdříve kontaktovat právní kancelář ČLK, která Vám pomůže nalézt adekvátní řešení, ať už formou podnětu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, přípravy výzvy zaměstnavateli k zjednání nápravy, zprostředkování kontaktu a spolupráce s místní odborovou organizací či navrhne jiný způsob podpory.

Je třeba všem ředitelům nemocnic důrazně připomenout základní zásady zákoníku práce, kterými jsou rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace, jež jsou dále rozvedeny v ustanovení § 16 zákoníku práce.

Členové České lékařské komory mají právo na právní pomoc své stavovské organizace. Vzhledem k vyostřující se situaci na některých pracovištích neváhejte pro podporu kontaktovat svou stavovskou organizaci, která stojí za Vámi.

Právní kancelář ČLK

Tel: +420 234 760 704
E-mail: 
pravnisekretariat@clkcr.cz

Linka rychlé právní pomoci - +420 721 455 456 (lze využít v případech, které nesnesou odkladu)

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Mgr. Daniel Valášek, MBA, kancelář ČLK

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy