Nastavení cookies

Varianta omikron přichází - připravte se

15.12.2021 | Prezident

Dle údajů, které jsou k dispozici, je velmi pravděpodobné, že varianta omikron se v průběhu příštích několika týdnů, pravděpodobně v lednu či v únoru, stane dominantní variantou viru SARS-CoV-2 v Evropě a USA. Je důležité se na ni náležitě připravit.

CO VÍME:

1) Omikron je 2–3krát více infekční nežli varianta delta. Čísla případů infekce ve Velké Británii a Dánsku, tedy v populacích, které jsou svým demografickým složením, mírou saturace předchozím onemocněním a stupněm očkování podobné České republice, se zdvojnásobují každé 2 dny. 50 procent nových případů v Londýně je způsobeno variantou omikron.

2) Omikron obchází imunitu po očkování. Zveřejněné studie ukazují 5 až 40násobné snížení neutralizační aktivity po prodělání nemoci či po dvou dávkách vakcíny Pfizer. Dobrou zprávou je, že lidé s posilující třetí dávkou vakcíny vykazují výrazně lepší hodnoty (přibližně 3násobné snížení neutralizační aktivity).

3) Ochranný účinek 2 dávek vakcíny Pfizer po 5 měsících od podání proti variantě omikron klesá na přibližně 35 procent. Ze 43 lidí nakažených novou variantou v USA bylo 34 plně naočkovaných.

4) Varianta omikron častěji obchází imunitu získanou po prodělané infekci předchozími variantami viru SARS-CoV-2. Předběžná data z Velké Británie ukazují 3–8krát vyšší schopnost prolomit imunitní bariéru. Data z JAR naznačují 2,4násobné riziko infekce.

5) Varianta omikron obsahuje 59 mutací, z nichž 32 se nachází v povrchovém spike proteinu. Některé z těchto mutací výrazně snižují schopnost protilátek neutralizovat virus zablokováním vázání spike proteinu na cílový receptor ACE-2. Na druhé straně CTL epitopy, tedy místa viru, která jsou rozpoznávána cytotoxickými T lymfocyty, zůstávají většinou beze změn. T-buněčná odpověď, získaná předchozím očkováním či proděláním nemoci, by měla být z větší části zachována.

6) Varianta omikron může představovat závažný problém, a to i v případě, že její patogenita a smrtnost budou srovnatelné s variantou delta. Je to dáno předpokládaným vysokým počtem případů. I malé procento z velkého čísla je velký počet případů, které mohou představovat podstatný problém pro zdravotní zařízení.

7) Omikron bude pravděpodobně způsobovat častější infekce u lidí v mladších věkových kategoriích a u dětí.

8) Varianta omikron bude nebezpečná obzvláště pro jedince bez postinfekční a postvakcinační imunity.

9) Monoklonální protilátky od firem Regeneron a Eli Lilly, které jsou v současné době v ČR k dispozici, nejsou proti variantě omikron účinné.

10) Dá se očekávat, že prodělání nemoci i očkování budou poskytovat signifikantní míru ochrany proti vážnému onemocnění způsobenému variantou omikron. Zvýšený stupeň ochrany bude zřejmě poskytovat:

  • prodělání infekce variantou delta v posledních třech měsících,
  • posilující dávka vakcíny aplikovaná v posledních třech měsících,
  • hybridní imunita získaná proděláním nemoci a očkováním (v jakémkoli pořadí).

 

CO NEVÍME:

1) Do jaké míry bude předchozí infekce či očkování snižovat pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci a nutnosti hospitalizace.

2) Zda je varianta omikron inherentně více či méně patogenní nežli varianta delta. Tuto informaci získáme, až budou dostupná data u dostatečného počtu osob bez očkování či předchozí infekce. Jak jsem psal v dřívějším postu, zatím nemáme důvod se domnívat, že by varianta omikron byla výrazně méně patogenní nežli varianta delta.

 

CO MŮŽEME DĚLAT:

1) Důsledně aplikovat ochranná opatření dříve shrnutá ve stanoviscích skupiny MeSES (ekonomické incentivy, principy a systémy testování, trasování, podpora očkování, omezení kontaktů, větrání, filtrace vzduchu atd.).

2) Aplikovat posilující třetí dávky vakcíny v co největším rozsahu. Posilující očkování indukuje silnou odpověď neutralizačních protilátek, která významně chrání i proti variantě omikron. Neutralizační aktivita proti variantě omikron se po aplikaci posilující dávky vakcíny zvyšuje až 100násobně. Zkrátit minimální interval mezi 2 a 3 dávkou na 4 měsíce a učinit posilující dávku dostupnou pro všechny občany nad 18 let. Zahájit masivní očkovací kampaň posilující dávkou podobně jako ve Velké Británii a Dánsku.

3) Urychlit očkování dětí a mladistvých dvěma dávkami.

4) Zajistit nákup monoklonálních protilátek Sotrovimab od firmy GSK. Tyto protilátky jsou účinné i proti variantě omikron.

5) Zajistit nákup a aplikaci antivirotik. Molnupiravir od firmy Merck je již dostupný, má však bohužel relativně nízký účinek. Paxlovid od firmy Pfizer vykazuje vynikající předběžné výsledky (až 89procentní účinnost proti variantě delta; účinnost proti variantě omikron se testuje).

6) Aplikovat vakcínu specifickou pro omikron, jakmile bude dostupná (pravděpodobně na jaře příštího roku).

7) Zachovat klid a rozvahu, důvěřovat moderní vědě, medicíně a vládě. Základním nástrojem boje proti pandemii musí být přístup založený na vědeckých poznatcích a doporučení špičkových světových odborných institucí, nikoli na osobních názorech, preferencích, či anekdotických pozorováních.

8) Jako vždy a především: podporovat zdravotníky a všechny ostatní pracovníky v první linii, hrdiny naší doby, kterým za tolik vděčíme.

 

prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D.

profesor patologie (University of Alabama, Birmingham, USA), vědecký pracovník v oboru imunologie

zdenekhel@uabmc.edu

14.12.2021

pozn. úplne znění, včetně grafů naleznete v příloze.

 

Soubor Velikost
Vlna varianty omikron přichází prof. Hel.pdf 342.3 kB
21.12.15 MeSES- stanovisko k variantě omikron.pdf 379.8 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy