Nastavení cookies

Pomozte nám naočkovat milion lidí za týden

30.11.2021 | Prezident

V ČR máme dnes 2.4 milionu lidí, kteří mohou dostat posilující dávku vakcíny a ještě ji nedostali. Více než dvě třetiny z nich ji podle průzkumů chtějí. K dnešnímu dni víme, že lidé po posilující dávce díky vysoké imunitě v nemocnicích takřka nejsou. Pojďme snížit tlak na nemocnice tím, že je společně okamžitě naočkujeme.

Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden. Vyzýváme dobrovolníky, aby se zapojili do naší iniciativy.

Epidemiologická situace v České republice je nejhorší v historii. V nemocnicích leží více než 6000 lidí, na jednotkách intenzivní péče přes 900. Denní příjmy do nemocnic přesahují 500 pacientů, na jednotky intenzivní péče přichází každý den necelá stovka nových vážně nemocných. Prognóza je velmi špatná, některé moravské nemocnice již nepřijímají nové pacienty, v Čechách dojde k naplnění nemocnic v příštích dvou týdnech. V týdnu od pondělka 6. prosince zemře na covid-19 přibližně 1400 lidí. Tuto skutečnost nejsme schopni změnit, tito lidé jsou už dnes nakažení. 

Není toho mnoho, co můžeme v této situaci dělat. Jistě, že nejvíce by pomohlo, kdybychom doočkovali všechny seniory, kteří ještě neobdrželi první dávku očkování. Ta očkovaného chrání již po dvou týdnech s účinností kolem 70 procent. Bohužel, zájem o první dávku je nedostatečný. Je tu ovšem skupina, která by se očkovat chtěla – a to ti, kterým uplynulo již více než 5 měsíců od druhé dávky. Víme, že po 5 měsících klesá účinnost očkování proti nákaze téměř na polovinu, posilující dávka ji ovšem vrátí již za týden na 90 procent. Navíc lidé po posilující dávce v této chvíli vyžadují hospitalizaci jen zcela výjimečně. 

Upřeme tedy naši pozornost na lidi, kteří posilující dávku mohou dostat (uplynulo již více než 5 měsíců od doby, kdy dostali druhou dávku) a ještě ji nedostali. Takových lidí je v Česku více než 2.4 milionu. Dle sociologického šetření společnosti PAQ je více než 70 procent z nich ochotno se okamžitě nechat očkovat. Nemusíme nikoho přemlouvat. Je tu více než jeden a půl milionu lidí, kteří na třetí dávku čekají! 

Pokud pomocí posilující dávky obnoví milion lidí svou imunitu, a to za jediný týden, naprosto změníme dynamiku epidemie. Posilující dávka se po více než pěti měsících od druhé dávky bude týkat téměř výlučně lidí nad 50 let. Odhadujeme proto, že po týdnu, kdy dávka imunitu obnoví, snížíme počet očkovaných lidí, kteří musejí být hospitalizováni (ať už na standardním lůžku nebo na JIP) přibližně na polovinu. Každý den tak bude vyžadovat hospitalizaci přibližně o 100 očkovaných méně, na JIP klesnou denní příjmy o 15 lidí. 

Očkování posilující dávkou ochrání před hospitalizací 3000 lidí, před vážným průběhem téměř 500 a to za jediný měsíc od zahájení akce. 

„Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden.“ Efekt bude ve skutečnosti ještě větší, neboť mimo rizika hospitalizace snižuje posilující dávka i riziko přenosu. 

Jakkoliv se naše výzva obrací prvotně k lidem, kteří nutně potřebují posilující dávku, jsme otevřeni i prvoočkovaným. Nechceme ale nikoho přesvědčovat. Jsme iniciativa, která nabízí pomocnou ruku, nikdo by neměl mít pocit, že je k čemukoliv nucen. 

V této chvíli máme jak vakcíny, tak IT nástroje, které umožňují náš ambiciózní plán splnit. Chybí nám lékaři, kteří by vytvořili nové a posílili existující očkovací místa a mobilní týmy. Prosíme všechny ambulantní lékaře a další zdravotníky, aby se do naší iniciativy zapojili a pomohli s očkováním ve svém regionu. Dále prosíme dobrovolníky nezdravotníky, kteří chtějí pomoci s logistikou a administrativou, ať se také zapojí. Pokud nám chcete jakkoliv jinak pomoci, napište.

Pojďme pomoci našim zdravotníkům, nemocnice jsou přeplněny, pojďme dát posilující dávku milionu lidí již příští týden. Pokusme se, aby naše zdravotní sestry a lékaři opět nemuseli trávit Vánoce mimo okruh svých blízkých a bez jakéhokoliv odpočinku! 

Přihlaste se k nám na www.lekaripomahajicesku.cz

 

MUDr. Radek Mounajjed, DDS., Ph.D., lékař, Lékaři pomáhají Česku 

MDDr. Jakub Studený, lékař, Lékaři pomáhají Česku 

MUDr. Marek Matoušek, lékař, Lékaři pomáhají Česku 

MUDr. Daniel Černý, PhD., lékař, Lékaři pomáhají Česku 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., interní lékař, ředitel ŮVN 

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., neurochirurg, ÚVN 

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., chirurg, III. Chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol 

doc. MUDr. František Duška, Ph.D., lékař, přednosta kliniky ARO 3.LF UK a FNKV

MUDr. Milan Kubek, lékař, prezident ČLK 

René Levinský, Ph.D., matematik, BISOP 

Ing. Filip Pertold, Ph.D., vědec, Cerge-ei 

Mgr. et. Mgr. Daniel Prokop, sociolog, PAQ 

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., datový analytik a pedagog, UK

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy