Nastavení cookies

Automatické uznání odborné praxe dle vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů

30.10.2020 | Viceprezident

Podrobné informace naleznete níže.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás upozornit, že dne 15. října nabyla účinnosti dlouho očekávaná vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů, jejíž úplné znění naleznete zde: vyhl. č. 397/2020 Sb.

Dle přechodných ustanovení této vyhlášky nemusí lékaři, kteří byli po 1.7. 2017 zařazeni do specializačního vzdělávání žádat o uznání odborné praxe na pracovištích, která neměla tzv. novou akreditaci dle novely zákona č. 95/2004 Sb.  Podmínkou je, že pracoviště, kde jste vykonávali praxi, ke 30. červnu 2017 mělo přiznánu akreditaci dle dosavadního znění zákona a současně do 15. října 2020 pracoviště požádalo o udělení akreditace dle vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

Pokud pracovišti byla žádost o akreditaci zamítnuta považuje se za akreditované do dne nabytí právní moci zamítavého stanoviska.


MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
viceprezident ČLK, předseda VR ČLK

Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy