Nastavení cookies

Vykazování distanční péče

22.10.2020 | Prezident

Informace nalezne níže.

   Předpoklad, že se na podzim letošního roku již neobjeví žádná další vlna epidemie Covid-19, ze kterého vycházel bývalý ministr Vojtěch při tvorbě tzv. kompenzační vyhlášky, která měla umožnit díky zvýšeným jednotkovým úhradám poskytovatelům zdravotních služeb dohnat zvýšenou produkcí během léta a podzimu jarní ekonomický propad, se nenaplnil. Jak jsem vás již informoval, zahájil jsem jménem ČLK již v druhé polovině září jednání o možných úpravách úhrad ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. S pojišťovnami jednali samozřejmě i představitelé jiných organizací

   Na webových stránkách komory naleznete souhrnnou informaci o v současnosti platných možnostech, jak distanční péči zdravotním pojišťovnám vykazovat.

1. Organizační opatření VZP č. 42/2020, které s okamžitou účinností umožňuje praktickým lékařům i praktickým lékařům pro děti a dorost vykazovat kód 01300 Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem a ambulantním specialistům vykazovat kódy 09614 Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou a 09616 Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným chronickým onemocněním
   Obdobně jako VZP postupuje také Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

2. Opatření pojišťoven sdružených ve Svazu zdravotních pojišťoven, které umožňují všem lékařům vykazovat kód 09557 Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem a kód 01300 Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem.

3. Výkony 09614 a 09616 umožňují s účinností od 5.10.2020 vykazovat i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, a to bez nutnosti měnit přílohu č. 2 ke Smlouvě.

4. 22.10.2020 - ZP MV ČR zpětně souhlasí s používáním a vykázáním, bez nasmlouvání, výkonů VZP pro distanční komunikaci ambulantních specialistů s kódy 09614 a 09616.
Viz Informace č. 25
pro poskytovatele zdravotních služeb v souvislosti s onemocněním Covid19 zveřejněná na webových stránkách naší pojišťovny: https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/obecne-informace/informace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19

   Dále mohou všichni lékaři vykazovat kód 09513 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna bude hradit výkon 09513 u poskytovatelů ambulantní specializované péče navýšeným počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1.- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie. Výkon se při vykázání automaticky spočítá s vyšším počtem bodů a definovanou hodnotou bodu, není potřeba žádné další úkony na straně poskytovatele zdravotních služeb.
   Ostatní zdravotní pojišťovny o jiném způsobu úhrady výkonu 09513 lékařskou komoru neinformovaly.

Je obtížně pochopitelné, že se zdravotní pojišťovny nedokázaly dohodnou na společném postupu. Zbytečně tak ambulantním lékařům komplikují vykazování.

S kolegiálním pozdravem                                    

Milan Kubek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktualizace dne 22.10.2020 - ZPMV umožňuje vykazování výkonů VZP 09614 a 09616

Soubor Velikost
Dopid prezidenta ČLK oborovým zdravotním pojišťovnám - distanční výkony.pdf 123.8 kB
Výkony distanční péče - informace od zdravotních pojišťoven.pdf 232.2 kB
21.10.2020 -VoZP - odpověď distanční kódy.pdf 207.1 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy