Nastavení cookies

Kompenzační vyhláška ekonomickou stabilitu nezajišťuje

24.06.2020 | Prezident

Více informací naleznete níže

 Epidemie Covid-19 spolu s opatřeními přijatými proti šíření této nákazy zásadním způsobem ovlivnila poskytování zdravotní péče. Lékařská komora od počátku prosazuje přijetí stabilizačních opatření, která by dala poskytovatelům zdravotních služeb jistotu, že současné zálohové platby od zdravotních pojišťoven nejsou pouhou „bezúročnou půjčkou“ a že tedy nebudeme muset příští rok pojišťovnám peníze vracet. Představy ministra Vojtěcha o možnosti „dohánění“ produkce výkonů jsou naprosto nereálné, a to bez ohledu na to, zda, kdy a v jaké síle se objeví další vlny epidemie nemoci Covid-19.

   Ministerstvo zdravotnictví připravilo na základě zmocnění vyplývajícího z tzv. stabilizačního zákona návrh vyhlášky, která bohužel potřebnou ekonomickou jistotu poskytovatelům zdravotních služeb nedává.  Návrh předložený ministerstvem je navíc diskriminační, když znevýhodňuje poskytovatele ambulantních služeb oproti nemocnicím. Komora požaduje spravedlnost, aby vyhláška přiznávala zdravotnickým zařízením napříč segmenty obdobné kompenzace.

   Česká lékařská komora navrhla takové změny ve vyhlášce, jejichž zohledněním by ministerstvo zajistilo nejenom nemocnicím, ale také poskytovatelům ambulantních služeb při dosažení 80 % produkce referenčního období konečnou úhradu ve výši 100 % zálohových plateb na rok 2020.

   Ministerstvo zdravotnictví našim připomínkám uplatněným v rámci zkráceného připomínkového řízení dle vlastních slov „vyhovělo jinak“.  Od 1.7.2020 se hodnota signálních kódů nahrazujících tzv. regulační poplatky i takzvaná epizoda péče zvyšují nikoliv o 4 koruny, ale o 6 Kč. S platností pro celý rok 2020 se rovněž zvyšují hodnoty bodu. U ambulantních specialistů ministerstvo například navrhuje pro každou odbornost speciální hodnotu bodu, jejíž zvýšení by mělo zohledňovat propad v počtech vykazovaných výkonů v době mimořádných opatření. Také tyto „kompenzační“ hodnoty bodu ministerstvo na základě našich připomínek mírně navýšilo. Přesto jsme s návrhem nemohli souhlasit.

   Vzhledem k tomu, že s lékařskou komorou o vyhlášce ministerstvo již jednat nechtělo, rád bych tímto způsobem poděkoval Dr. Jojkovi, který využil svůj přátelský vztah s ministrem Vojtěchem, a podařilo se mu prosadit alespoň pro ambulantní specialisty ještě další drobné navýšení „kompenzačních“ hodnot bodu. V konečném důsledku by tak ambulantní specialisté, alespoň podle hrubých odhadů, neměli být zásadním způsobem poškozeni v porovnání s ostatními poskytovateli ambulantních služeb. Zvýhodnění nemocnic však v ministerském návrhu přetrvává.

   Výše uvedené však samozřejmě platí pouze za předpokladu, že žádná další vlna epidemie již v letošním roce nepřijde. Pokud přijde, pak na „optimismus“ ministra Vojtěcha šeredně doplatíme.

   Jednání o tzv. kompenzační vyhlášce, se kterou opravdu nemůžeme být spokojení, potvrdila správnost naší teze, že zdravotnictví nemůže fungovat v čistě výkonovém systému, tak říkajíc „na doraz“ bez rezervních kapacit. Takový tlak na „efektivitu“ se v čase mimořádných událostí, jakou je například pandemie Covid-19, muže šeredně vymstít a společnost by za zdravotnictví fungující bez rezerv mohla zaplatit vysokou cenu v podobě zbytečných úmrtí. Ve zdravotnictví je zkrátka třeba oceňovat již samotnou připravenost k poskytování zdravotní péče. Hasiči přece také nepobírají plat jen když hoří. Diskuse o zásadních změnách úhradových mechanismů je zkrátka na místě. Pokud chceme potřebné změny prosadit, pak o nich musíme začít jednat prakticky okamžitě. Česká lékařská komora je připravena taková jednání zahájit.

S kolegiálním pozdravem  Milan Kubek

Soubor Velikost
Kompenzační vyhláška - tabulka přehledu kompenzací.pdf 111.1 kB
Kompenzační vyhláška - hodnoty bodu AS.pdf 88.3 kB
Kompenzační vyhláška důvodová zpráva - finální verze.pdf 262.1 kB
Kompenzační vyhláška - finální verze.pdf 1.4 MB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy