Nastavení cookies

Komora nesouhlasí s návrhem kompenzační úhradové vyhlášky

03.06.2020 | Prezident

V příloze naleznete návrh kompenzační úhradové vyhlášky, který MZ ČR rozeslalo členům Zdravotního výboru PS v nočních hodinách dne 2.6.2020, přičemž Zdravotní výbor PS zasedal dnes, tj. 3.6.2020.

Současně uvádíme stanovisko ČLK k tomuto návrhu.

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

   obracím se na vás jménem České lékařské komory v souvislosti s návrhem Ministerstva zdravotnictví ČR na vydání tzv. kompenzační úhradové vyhlášky.
  
   Návrh předložený na poslední chvíli Ministerstvem zdravotnictví ČR nesplňuje základní předpoklad, který poskytovatelé zdravotních služeb postižení epidemií Covid-19, od této vyhlášky právem očekávají. Kompenzační vyhláška totiž musí dát poskytovatelům zdravotních služeb jistotu, že současné zálohové platby od zdravotních pojišťoven nejsou pouhou „bezúročnou půjčkou“ a že tedy nebude příští rok muset pojišťovnám peníze vracet.

   Vzhledem k tomu, že vývoj okolo epidemie Covid-19 zůstává nejasný, je nesmyslné předpokládat, že by zdravotnická zařízení ve zbytku roku mohla „dohnat výpadek produkce výkonů“. Musíme naopak počítat s tím, že zdravotní péči budeme poskytovat se zvýšenými náklady a v obtížnějších podmínkách. Tak jako hasiči nejsou placení jen když hoří, tak i v případě zdravotnických zařízení je třeba hodnotit i jejich připravenost poskytovat zdravotní péči v případě potřeby.

   Lékařská komora původně předpokládala, že o finančních kompenzacích budeme jednat přímo se zdravotními pojišťovnami. Vyřešení dopadů současné krize, která v žádném případě ještě neskončila, mělo podle našeho názoru předcházet jednáním dohodovacího řízení o úhradách na příští rok, jehož lhůty jsme navrhovali posunout do doby, až budou známy přesnější ekonomické predikce. Je totiž velmi pravděpodobné, že boj s coronavirovou epidemií bude zásadním způsobem ovlivňovat poskytování zdravotní péče po celý letošní rok.
   
   Na rozdíl od jiných skupin podnikatelů jsou pro soukromé lékaře státní kompenzace a podpůrné programy prakticky nedostupné.
   
   ČLK již v polovině dubna definovala podmínky ekonomické stabilizace poskytovatelů zdravotních služeb:
- Pro rok 2020 zrušit veškeré regulace.
- Rok 2020 nemůže být použit jako referenční období.
- Pro rok 2020 považovat současné zálohové platby od pojišťoven za konečné úhrady, a to pro všechny lékaře, kteří neuzavřeli své praxe, a tedy vykazují zdravotní péči alespoň v minimálním objemu. Pro praxe s výkonovou úhradou použít za splnění stejné podmínky jako úhradu konečné úhrady z roku 2019. V případě pojišťoven, které platí zálohy ve výši skutečně vykázané péče, nastavit systém zálohových plateb ve výši 1/12 maximální úhrady pro rok 2020 vyplývající z platné úhradové vyhlášky.
 
   Základním principem kompenzační vyhlášky by mělo být pravidlo, že zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb peníze, které by jim vyplatily v souladu se stávající úhradovou vyhláškou v případě, kdyby poskytování zdravotní péče neovlivnila epidemie Covid-19. Návrh Ministerstva zdravotnictví ČR však potřebnou ekonomickou stabilizaci zdravotnických zařízení nezajistí. Ministerstvo zdravotnictví totiž vychází z chybného předpokladu, že sníženou produkci z období platnosti restriktivních protiepidemických opatření mohou například poskytovatelé ambulantních služeb ve zbytku roku dohnat zvýšením výkonosti, bez ohledu na ztížené podmínky poskytování péče. Je naopak logické, že zájem pacientů o neakutní výkony, preventivní prohlídky a kontroly bude i po zbytek roku menší než normálně. Ministerstvo rovněž vůbec nepočítá s případnými dalšími vlnami epidemie.

    Například pro ambulantní specialisty počítá ministerský návrh se zvýšením hodnoty bodu o necelá 4 % (z 1,07 Kč na 1,11 Kč). Vzhledem k tomu, že objem vykazované péče se bez ohledu na pomocná opatření přijatá zdravotními pojišťovnami v druhé polovině měsíce března a v dubnu snížil na cca jednu čtvrtinu obvyklého stavu, v měsíci květnu zůstal u většiny poskytovatelů okolo jedné poloviny normálního stavu a výrazný pokles zaznamenáváme i nadále, je tedy více než pravděpodobné, že soukromí lékaři v takovém režimu nesplní podmínky pro plnou úhradu od zdravotních pojišťoven. Podle vyhlášky se sice ještě má zvýšit o 4,- Kč částka vyplácená za kontakt s pacientem (kód 09543 z 35,- Kč na 39,- Kč) s tím, že toto navýšení má poskytovatelům pokrýt zvýšené náklady na osobní ochranné prostředky. I tento předpoklad nepovažujeme s ohledem na ceny ochranných prostředků a nezbytné organizační změny při poskytování zdravotní péče za reálný. Návrh vyhlášky v případě ambulantních specialistů sice zmiňuje „minimální výši úhrady“, pod kterou nemá úhrada v roce 2020 klesnout, ale část C, kde má být tato minimální úhrada upravena, v návrhu vyhlášky chybí (viz bod 11 části A přílohy č. 3 návrhu kompenzační vyhlášky). V tomto je návrh zcela nesrozumitelný.

   Česká lékařská komora s návrhem tzv. kompenzační vyhlášky nesouhlasí a trvá na tom, že tzv. kompenzační vyhláška musí v první řadě stabilizovat ekonomickou situaci poskytovatelů zdravotních služeb a nesmí prodlužovat nejistotu, které jsou vystaveni. Díky rozhodnutí vlády a parlamentu ČR o výrazném zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce je ekonomický stav systému veřejného zdravotního pojištění dobrý a umožňuje tedy vyplatit původně předpokládanou výši úhrad za rok 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb i v situaci, kdy zdravotní péče nebude pacienty v roce 2020 čerpána v předpokládaném objemu a struktuře. Představy o možnosti „dohánění“ produkce zdravotnických zařízení jsou naprosto nereálné, a to bez ohledu na to, zda, kdy a v jaké síle se objeví další vlny epidemie nemoci Covid-19.


S uctivým pozdravem 

MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory


PS: Přijměte, prosím, moji omluvu, ale kombinace povinností vůči pacientům a vlastní rodině mi znemožňuje ve středu 3. 6. 2020 od 13:00 účast na zasedání zdravotního výboru PS, na který jsem byl pozván v úterý 2. 6. 2020 v podvečer.

 

Soubor Velikost
MZ ČR - návrh kompenzační úhradové vyhlášky.pdf 1.6 MB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy