Nastavení cookies

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

06.03.2020 | Prezident

Na základě dohody s ministrem zdravotnictví Mgr. Adamem Vojtěchem vám posíláme další aktuální informace týkající infekce Covid-19.

   Vážené kolegyně a kolegové,

   s okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
   Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

   Plný text mimořádného opatření naleznete zde:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

   V příloze naleznete informace, zpracované náměstkem ministra JUDr. Radkem Policarem na základě našich připomínek a dotazů vznesených během jednání, které se pod vedením pana ministra uskutečnilo v pátek večer.

  S kolegiálním pozdravem                        

                                             Milan Kubek

 

Soubor Velikost
Pokyny pro praktické lékaře_6.3.2020.pdf 127.8 kB
Kategorie

Pro lékaře

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy