Hostující osoby

Arkadiusz Ireneusz Krupowies

Obor: chirurgie
Místo výkonu: Stonava
Právo výkonu do: 01.05.2020