Etická komise

Jméno a příjmení Funkce
MUDr. Helena Stehlíková předsedkyně Etické komise
MUDr. Ivana Vraná místopředsedkyně Etické komise
doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. člen Etické komise
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. člen Etické komise
doc. MUDr. Jarmila Drábková CSc. členka Etické komise
PaedDr. Alena Gajdůšková členka Etické komise
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. člen Etické komise
MUDr. Petr Lokaj člen Etické komise
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. člen Etické komise
PhDr. Tomáš Sedláček člen Etické komise
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. člen Etické komise
MUDr. Jiří Wicherek člen Etické komise
Mgr. Romana Vlčková sekretatirát EK

1-20