Čestná rada

Jméno a příjmení Funkce
Prof. MUDr. Richard Škába CSc. předseda Čestné rady
Prim. MUDr. František Liška místopředseda Čestné rady
MUDr. Michal Bambas člen Čestné rady
Prim. MUDr. Jiří Dostál člen Čestné rady
MUDr. Václav Mazáč člen Čestné rady
MUDr. Ladislav Douda člen Čestné rady
MUDr. Lenka Doležalová člen Čestné rady
MUDr. Bohumil Tureček člen Čestné rady
MUDr. Lenka Ťoukálková členka Čestné rady
MUDr. Tomáš Merhaut ředitel kanceláře ČR ČLK
Pavla Zimová asistentka Čestné rady
Pavla Hloušková asistentka Čestné rady

1-20