Asistentka prezidenta

Kontaktní údaje
Hanka Matějková
Hanka Matějková
Funkce: asistentka prezidenta
E-mail: sekretariat@clkcr.cz
Telefon: +420 234 760 700
Mobil: +420 605 235 755

Pracovní náplň:
denně sleduje a připravuje došlou poštu;
odpovídá na dopisy, zakládá a archivuje celou korespondenci;
dělá zápisy z akcí organizovaných sekretariátem prezidenta;
komunikuje se členy představenstva, zajišťuje úplnost a distribuci zápisů z jednání a technicko-organizačně zajišťuje jednání představenstva;
pomáhá s organizací akcí ČLK.