Nastavení cookies

Naděje v medicíně - umělecká soutěž

21.05.2020 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Česká lékařská komora vyhlašuje uměleckou soutěž Naděje v medicíně.
Česká lékařská komora vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež Naděje v medicíně.

Předmětem soutěže je výtvarné/vizuální znázornění „Naděje v medicíně“ prostřednictvím jakékoliv umělecké techniky- tedy malby, grafiky, plastiky, fotografie atp. Výběrová komise bude složena z lékařů a umělců.

Vítězné dílo bude zobrazeno na obálce stejnojmenné monografie, kterou ČLK vydá na konci roku 2020.
Všechna dodaná díla budou uveřejněna v barevné příloze této knihy a budou vystaveny v rámci 10.
Ročníku konference Etika a komunikace v medicíně s podtitulem „Naděje v medicíně“.

Třem nejlepším náleží finanční odměna:
1. Místo    20 000 Kč
2. Místo    10 000 Kč
3. Místo      5 000 Kč

Vítězná díla budou se souhlasem autorů dlouhodobě vystaveny v sídle České lékařské komory, ostatní díla, budou po souhlasu autorů, vydražena a celý zisk bude použit na podporu organizace nebo instituce, která významně přispívá k naději pacientů se závažným onemocněním. O konkrétním určení prostředků budou hlasovat přímo účastníci soutěže.

Bližší propozice: Každý autor může dodat nejvýše dvě díla. Případy, kdy se jedná např. o samostatnou trilogii, která tvoří jeden celek se počítají jako samostatné dílo. Soutěž není omezena formátem, technikou ani jinými parametry uměleckého díla. O nich rozhoduje výhradně autor.

Hotová díla doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30. 6. 2020 na adresu:
Česká lékařská komora
„Naděje v medicíně“
Lékařská 5 150 00 Praha 5

Pro bližší informace je možné kontaktovat předsedu výběrové komise:
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA
e-mail: patecek@neuro.cz

-------------------------------------------------------------------

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK DĚTSKÉ SOUTĚŽE:

Každé dítě může poslat pouze jeden obrázek. Na zadní straně obrázku musí být uvedeno jméno dítěte, věk, Jméno zákonného zástupce, vztah k dítěti a dále zde musí být explicitně uvedeno:

"Souhlasím s účastí mého dítěte nar. XX, XX. ve Výtvarné soutěži ČLK s titutulem "Naděje v medicíně". Dále souhlasím, aby obrázek zůstal v majetku ČLK a poskytuji plná práva k nakládání obrázku (přetisknutí v knize, uveřejnění na www) u obrázku bude uvedeno pouze křestní jméno dítěte a jeho věk."

Dále musí být uvedena poštovní adresa pro zaslání odměny, e-mail a telefon.

Bez těchto informací nebude obrázek vzat do soutěže.

Soubor Velikost
Výtvarná soutěž pro děti a mládež - Naděje v medicíně 1.1 MB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy