Nastavení cookies

Požadujeme výkonový systém úhrady

08.01.2020 | Prezident

Komora je ze zákona garantem kvality a strážcem etiky výkonu lékařského povolání. Aby lékaři mohli své povolání vykonávat co nejlépe, bojujeme za jejich dobré pracovní podmínky a slušnou odměnu za práci.

   Co udělá komora v následujících měsících pro soukromé lékaře.

   Základní podmínkou vyšší úhrady za práci, kterou požadujeme, je navýšení platby za tzv. státní pojištěnce. Za současné politické konstelace, kdy vládu drží u moci komunisté, je to jediný reálný zdroje dalších peněz, bez kterých zdravotnictví nemůže dobře fungovat. Slibovaný zákon o valorizaci této platby předložen nebyl a tak bude podle platné legislativy rozhodovat i tentokrát vláda. Jejího předsedu jsem v této věci již oslovil.

   Prosazujeme zvýšení ceny práce nositelů výkonů v Seznamu zdravotních výkonů a na její pravidelnou valorizaci minimálně o míru inflace.
   Důležité bude rovněž ohlídat spravedlivé rozdělení peněz, které nad rámec úhradové vyhlášky vybojoval pro zdravotnická zařízení tzv. Krizový štáb, jehož je komora členem.

   Naše právní kancelář bude i letos průběžně analyzovat návrhy tzv. úhradových dodatků ke smlouvám, aby se lékaři mohli rozhodnout, zda se jim dodatek od jednotlivých pojišťoven vyplatí podepisovat či nikoliv.

   Za zcela zásadní však považujeme dohodovací řízení o úhradách na rok 2021. Díky nárůstu počtu plných mocí pro ČLK-o.s. roste náš vliv a s ním zároveň i odpovědnost za výsledek. Týká se to zejména segmentu ambulantních specialistů, ze kterých ministr Vojtěch dělá otloukánky českého zdravotnictví.

   Komora hájí zájmy každého lékaře a nabízí tedy spolupráci všem.

   Pokud se nechceme spokojit s nárůstem o ušmudlaných pár procent, které nám stejně znehodnotí inflace, nesmíme se bát použít svoji sílu. Naše práce je nenahraditelná a pacienti - voliči lékaře potřebují.  A volby se blíží, je třeba toho využít.

   Komora bude prosazovat nejenom zvýšení úhrady za jednotlivé výkony, ale především rozvolnění systému regulací, které nás omezují. Naším cílem je výkonový systém, ve kterém by regulaci nadměrné spotřeby zdravotní péče zajišťoval funkční revizní systém pojišťoven, které by zodpovědnost za svoji ekonomickou stabilitu již nepřehazovaly na bedra nás lékařů. Za provedenou práci musíme dostávat zaplaceno dle ceníku, kterým je vyhláška zvaná Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Pacienti mohou dostat jen tolik péče, kolik za ně jejich pojišťovny zaplatí. Pokud pojišťovna peníze nemá, pak nechť si to vyřizuje se svým náročným klientem ona sama, bez nás.

   Při samotném dohodovacím řízení komora samozřejmě i tentokrát nabídne spolupráci a pomoc všem sdružením poskytovatelů, která se jednání s pojišťovnami účastní. Jejich členové či sympatizanti přece nejsou našimi nepřáteli. Právě naopak, i oni jsou členy komory, která je bude hájit. Čím větším počtem plných mocí však budeme disponovat, tím výraznější bude náš vliv. Proto, pokud jste soukromým lékařem a dosud jste tak neučinili, zašlete nám plnou moc k vašemu zastupování a to nejpozději do konce ledna.

   Pošlete také vy plnou moc pro ČLK – o.s.

   Abychom vám usnadnili práci, naleznete v příloze interaktivní formulář, který můžete vyplnit, vytisknout a podepsaný zaslat na adresu ČLK: Lékařská 2, 150 00 Praha 5.

   Tato výzva schválená delegáty listopadového sjezdu komory, se týká pouze soukromých lékařů. Podpory, kterou České lékařské komoře vyjadřují lékaři zaměstnanci, si nesmírně vážím, ale platnou plnou moc nám mohou poslat pouze soukromí lékaři – poskytovatelé zdravotních služeb.

   Počet plných mocí, které nám posíláte, stoupá a úměrně tomu roste i naše síla.  Od února do konce roku 2019 obdržela ČLK-o.s. celkem 1 441 plných mocí od ambulantních specialistů, 1 024 plných mocí od praktických lékařů, 95 plných mocí od ambulantních gynekologů a 21 plných mocí od poskytovatelů z komplementu.

   Slibuji, že uděláme vše pro to, abychom vás nezklamali.

           S přáním úspěšného roku 2020                              

                                                MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Soubor Velikost
PLNÁ_MOC_ČLK-o.s..pdf 332.4 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy