Nastavení cookies

Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK k jednáním o postgraduálním vzdělávání

16.10.2019 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Milí kolegové,

chtěli bychom vás informovat o stavu jednání ohledně postgraduálního vzdělávání lékařů. Zákon o vzdělávání lékařů je účinný od 1.7.2017 a za celých 28 měsíců nebyly vydányaplikační vyhlášky, které mají mimo jiné specifikovat, jak bude probíhat zkouška po ukončenízákladního kmene.

Sekce mladých lékařů ČLK byla pozvána do připomínkových řízení této normy a ve společné shodě s Mladými lékaři z.s. jsme vyhlášku o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutův červnu tohoto roku připomínkovali tak, aby nově zavedená zkouška po ukončení vzdělávánív základním kmeni nebyla pojata jako takzvaně první atestace anebo další státnice.

Kladli jsme důraz na to, aby zkouška ověřovala praktické schopnosti lékařů a aby byla promladé lékaře dostupná. Současně jsme požadovali, aby zkoušky probíhaly i na IPVZ adelegování zástupců České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a ČLK dozkušebních komisí. Na ministerstvu byly, dle našich informací, veškeré připomínkyvevnitroresortním připomínkovém řízení vypořádány, včetně těch od Asociace děkanů lékařských fakult. Vyhláška tedy postoupila do meziresortního připomínkového řízení, prošlaipracovními skupinami Legislativní rady vlády a byla předložena 23. 9. 2019 ministruzdravotnictví k podpisu, ale k tomu bohužel nedošlo.

Asociace děkanů LF i přes to, že není součástí meziresortního připomínkového řízení, totiž dodala další připomínky, které měly zásadně změnit dosavadní návrh. Načež proběhlo neveřejné jednání zástupců Asociace děkanů LF se zástupci spolku Mladých lékařů z.s. s cílem prosadit zkoušku sestávající se ze 3 okruhů, jejichž znění nám není doposud známé. Děkani lékařských fakult dále požadují, aby organizace zkoušek po kmeni byla bezvýhradněna fakultách, bez účasti jiných organizací. Dle jejich návrhu by mladý lékař mohl být zkoušen pouze na fakultě, kde je zapsán do oboru. Termíny zkoušení a návrhy zkušebních otázekby chtěli mít děkani pouze ve své dikci. Fakulty také požadují, aby byly zkušební komise sestavovány pouze děkanem, bez jakékoliv možnosti ministerstva zdravotnictví, ČLK nebo ČSL JEP obsadit tyto pozice kvalitním lékaři bez vazby na akademickou půdu.

S tímto Sekce mladých lékařů České lékařské komory včetně vedení ČLK a Vědecké rady ČLK důrazně nesouhlasí. Protože jsme nebyli i přes pokyn ministra zdravotnictví zástupci děkanů LF osloveni k projednávání návrhů vyhlášky, vyzvali jsme Asociaci děkanů LF sami k jednání v maximální snaze dohodnout se se všemi stranami a urychlit vydání vyhlášky, na kterou čekají tisíce našich kolegů. Bohužel se zástupci Asociace děkanů LF k této nabídce stále nevyjádřiliv konkrétní podobě.

V současné době registrujeme snahy některých zainteresovaných subjektů přisuzovat vinu naší organizaci za průtahy při schvalování vyhlášky. Proto zdůrazňujeme, že SML ČLK dodalo veškeré podklady řádně a včas. Naše organizace nikdy nesouhlasila s ničím, co by ztěžovalopodmínky mladých lékařů.

Trváme na tom, že zkoušky po kmeni mají být zaměřeny na ověření praktických schopností mladých lékařů, že by do zkušebních komisí měli být cestou ČLK a ČLS JEP delegování odborníci z běžné praxe a na zkoušení po kmeni by se měl podílet i IPVZ. Současně si myslíme, že ministerstvo zdravotnictví by se nemělo vzdávat odpovědnosti za vypisování termínů zkoušek a jejich náplň, která by měla být jednotná.

Dále trváme na urychleném zahájení zkoušení kmenových zkoušek, za jejichž organizaci či spíše neorganizaci inkasuje každá lékařská fakulta za rok cca 3 450 000Kč paušálně.

Již v květnu vydalo Ministerstvo zdravotnictví lékařským fakultám a IPVZ pokyn k zahájenízkoušení kmenových zkoušek v provizorním režimu dle zkušebního řádu atestační zkouškyv rozsahu náplně kmenů jednotlivých oborů. Přičemž ani za půl rok poté toto nebyloakceptováno.

Sekce mladých lékařů ČLK žádá, aby nejdéle v prvním týdnu listopadu byly vypsány termínykmenových zkoušek ještě na rok 2019.

S pozdravem Sekce mladých lékařů České lékařské komory.

Název Velikost
Prohlášení Sekce.pdf 116.7 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy