Nastavení cookies

Nejste spokojení s platbami od pojišťoven?

19.01.2019 | Prezident

Nový rok 2019 sotva začal a zdravotní pojišťovny již rozesílají soukromým lékařům návrhy dodatků ke smlouvám o úhradě zdravotní péče. Také tentokrát jsme svědky „lidové tvořivosti“ některých oblastních poboček, které si úhradovou vyhlášku vykládají po svém a snaží se lékařům vnucovat nevýhodné smlouvy. V této souvislosti je vhodné připomenout si alespoň tři zásady, jejichž respektování může nám soukromým lékařům ušetřit i desítky tisíc korun.

   První zásada je vlastně opakováním známého úsloví, že smlouvu sice podepsat mohu, ale pořádně si ji předtím přečíst musím. Žádný spěch! Pojišťovny nemají právo stanovit svévolně nějaké krátké lhůty pro podpis. Pokud si nejsem jist, mohu se obrátit s žádostí o pomoc na právní kancelář komory, jejíž odborníci dodatek prostudují a bezplatně mi poradí.
   Druhé pravidlo říká, že smysl má podepisovat pouze takový dodatek, který je pro mne výhodnější než doslovné znění úhradové vyhlášky. Pokud totiž žádný dodatek nepodepíši, pak jsou mi pojišťovny stejně povinné platit podle vyhlášky. Krátit výši záloh nebo opožďovat jejich výplatu bez mého souhlasu pojišťovny nesmí.
   Za třetí pak právníci radí nepodepisovat úhradový dodatek dříve, než nám pojišťovna sdělí všechny potřebné parametry pro výpočet budoucí úhrady a regulací. Kdo podepíše nevýhodnou smlouvu, nemůže se divit, když mu následně nepomůže ani soud.


   Již nyní je také třeba myslet na budoucnost. Zanedlouho bude totiž zahájeno dohodovací řízení o úhradách na příští rok. Lékařská komora hájí v dohodovacím zájmy svých členů na základě plných mocí udělených pro ČLK -o.s. Ani v jednom segmentu poskytovatelů přitom zatím naše ČLK - o.s. není nejsilnějším vyjednavačem, který by disponoval největším počtem plných mocí, a ani v jednom segmentu tedy není zástupce komory v pozici koordinátora a mluvčího pro jednání s pojišťovnami.

Nejste spokojení s úhradami od zdravotních pojišťoven?

Zašlete svoji plnou moc pro ČLK – o.s.

  (formulář naleznete na konci zprávy) 

Možnosti komory ovlivnit výsledky dohodovacího řízení jsou samozřejmě úměrné právě počtu plných mocí, kterým vyjednavači komory disponují.
   Vzhledem k tomu, že za uplynulých šest let pojišťovny ambulantním lékařům nezaplatily pět a půl miliardy korun (jen ambulantním specialistům nezaplatily v roce 2016 pojišťovny 1 440 000 000,- Kč), s ohledem na vývoj ekonomiky, růst výběru zdravotního pojištění i daní, prosazovala komora pro rok 2019 nárůst průměrné úhrady pro jednotlivého poskytovatele při zachování objemu poskytnuté péče minimálně ve výši 6% oproti roku 2018. Vzhledem k nedostatku plných mocí však naši vyjednavači neměli sílu požadavky komory prosadit.
   Jednání sice skončila dohodou ve všech segmentech, avšak podstatná část zdravotních služeb, kterou ambulantní lékaři poskytují, zůstane i v roce 2019 ze strany zdravotních pojišťoven nezaplacena. Komora s tím sice nesouhlasí, ale bez dostatečné podpory od soukromých lékařů je to tak vše, co můžeme dělat.
   Také letos jsme požádali pojišťovny o informace, kolik zdravotní péče, která byla indikovaná a lege artis provedená, ambulantním specialistům pojišťovny nezaplatily podle Seznamu zdravotních výkonů. Z dat samotných pojišťoven vyplývá, že také v posledním uzavřeném roce, tedy v roce 2017, ambulantní specialisté nedostali částku 1,31 miliardy korun, která by jim podle Seznamu zdravotních výkonů za odvedenou práci náležela.
   Pokud jste soukromým lékařem či lékařkou a nejste spokojení s výší úhrady od zdravotních pojišťoven, pak nám pomozte prosadit nápravu. Zašlete svoji plnou moc pro ČLK – o.s. Pokud to uděláte, pak vás v jednáních se zdravotními pojišťovnami budou zastupovat v segmentu ambulantních specialistů MUDr. Říhová, v segmentu praktických lékařů MUDr. Němeček, v segmentu komplement MUDr. Musil a v segmentu ambulantní gynekologie MUDr. Henčlová. Samozřejmě všichni s plnou podporou právní kanceláře komory.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

 

Soubor Velikost
Plná moc.pdf 332.4 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy