Nastavení cookies

Proč chce ministr pacientů ohrožovat jejich zdraví a bezpečnost ?

14.12.2016 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Při projednávání návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů byl zdravotním výborem Senátu ČR přijat ministerstvem zdravotnictví připravený pozměňovací návrh, který má umožnit práci v našich nemocnicích zahraničním lékařům bez ověření řádné kvalifikace i bez znalosti českého jazyka. Můžeme pouze spekulovat o důvodech, které vedou Ministerstvo zdravotnictví ČR k tomu, že je schopno připravit a podpořit návrh, který vede k přímému ohrožení zdraví a bezpečnosti pacientů.

Přehled navrhovaných změn právní úpravy pro pobyt lékařů cizinců s nabytou kvalifikací mimo členské státy Evropské unie

 

1) Podle současného znění § 34 zákona č. 95/2004 Sb. platí, že ministerstvo zdravotnictví může bez nutnosti uznat lékařovu způsobilost – tedy bez vykonání aprobační zkoušky a nostrifikace diplomu – povolit výkon povolání lékaře s kvalifikací nabytou mimo země Evropské unie v těchto situacích:

  • Pokud je takový lékař pozván např. vysokou školou, státní institucí nebo akreditovaným zdravotnickým zařízením k předávání nebo nabývání zkušeností.
  • Pokud je takový lékař pozván poskytovatelem zdravotních služeb k provedení jednorázových výkonů.
  • Pokud se takový lékař hodlá absolvovat praktickou část aprobační zkoušky – praxi na území ČR v délce trvání 5 měsíců.

Klíčový je zejména poslední případ, kdy je v současné době omezena délka pobytu takového lékaře bez nutnosti aprobace a nostrifikace diplomu (ověření, zda je lékař vůbec lékařem a vystudoval lékařskou fakultu na úrovni ČR) na dobu 5 měsíců, což je délka oné zmíněné praktické části.

 

2) Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb. ve stavu, v jakém byl schválen Poslaneckou sněmovnou a odeslat do Senátu, začíná rozlišovat situace, kdy takový lékař ze země mimo EU pracuje na území ČR za účelem získávání zkušeností a dovedností, a to buď

a) po dobu maximálně 3 měsíců, anebo

b) po dobu delší než 3 měsíce, maximálně však 1 rok.

Pro první situaci návrh zákona nevyžaduje po takovém lékaři ani absolvování aprobační zkoušky, ani nostrifikaci diplomu. Pro druhou situaci je už vyžadována nostrifikace diplomu, ale stále nikoliv aprobační zkouška.

Prakticky novela zákona schválená PSP znamená žádoucí zkrácení možného výkonu povolání takového lékaře v ČR bez nutnosti nostrifikace diplomu (ověření, zda je lékař vůbec lékařem a vystudoval lékařskou fakultu na úrovni ČR) z 5 měsíců na dobu 3 měsíců.

 

3) Po obdržení novely zákona č. 95/2004 Sb. Senátem byl podán předsedou zdravotního výboru Senátu MUDr. Kolibou pozměňovací návrh připravený Ministerstvem zdravotnictví ČR a podpořený osobně ministrem Ing. Ludvíkem, který prodlužuje doby uvedené v bodu 2. Podle tohoto pozměňovacího návrhu by tedy měl zákon rozlišovat situace, kdy takový lékař ze země mimo EU pracuje na území ČR za účelem získávání zkušeností a dovedností, a to buď

a) po dobu maximálně 1 roku, anebo

b) po dobu delší než 1 rok, maximálně však 2 roky.

Pro první situaci pozměňovací návrh nevyžaduje po takovém lékaři ani absolvování aprobační zkoušky, ani nostrifikaci diplomu. Pro druhou situaci je už vyžadována nostrifikace diplomu, ale stále nikoliv aprobační zkouška.

Prakticky tedy tento pozměňovací návrh znamená nežádoucí prodloužení možného výkonu povolání takového lékaře v ČR bez nutnosti nostrifikace diplomu (ověření, zda je lékař vůbec lékařem a vystudoval lékařskou fakultu na úrovni ČR) až na dobu 1 roku.

 

Tento návrh se jeví velmi nebezpečný, neboť podle něj by mohly o pacienty u nás pečovat osoby, u nichž by po dobu 1 roku v podstatě nikdo nemusel ani ověřovat, zda jsou vůbec lékaři. Pokud by tyto osoby přece jen byly lékaři, tak by bylo otázkou, na jaké úrovni je lékařská fakulta v zemi, ve které získali vzdělání, a zda tato fakulta se obsahem a rozsahem studia alespoň přibližuje lékařské fakultě v ČR. Jistě by v těchto případech nešlo o lékaře např. z USA nebo Japonska, jak se snaží předkladatel (resp. tvůrce ministerstvo zdravotnictví) podsunout v důvodové zprávě k pozměňovacímu návrhu.

MUDr. Milan Kubek

prezident ČLK

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy