Nastavení cookies

Oprava tiskové chyby v članku "Tak jsme se snažili a dopadlo to jako vždy..." publikovaného v časopise Tempus Medicorum č. 10/2016

18.10.2016 | Viceprezident

Omlouváme se za tiskovou chybu v přehledu základních oborů uvedených na stránce 27 v TM č. 10/2016, kdy výčet těchto oborů není úplný a neodpovídá současnému návrhu novely zák. č. 95/2004 Sb., která prošla druhým čtením Poslaneckou sněmovnou ČR.
Níže uvádíme kompletní výčet základních oborů a za tiskovou chybu se tímto omlouváme.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
viceprezident ČLK

LÉKAŘI

Specializační obor

Základní kmen

Označení odbornosti

Minimální délka vzdělávání                        (v letech) včetně délky vzdělávání v základním kmeni

 1. alergologie a klinická imunologie

interní nebo pediatrický

alergolog a klinický imunolog

4,5

 1. anesteziologie a intenzivní medicína

anesteziologický

anesteziolog

4,5

 1. cévní chirurgie

chirurgický

cévní chirurg

5

 1. dětská a dorostová psychiatrie

psychiatrický nebo pediatrický

dětský a dorostový psychiatr

4,5

 1. dětská chirurgie

chirurgický

dětský chirurg

5

 1. dětská neurologie

neurologický nebo pediatrický

dětský neurolog

4,5

 1. dermatovenerologie

dermatovenerologický

dermatovenerolog

4,5

 1. endokrinologie a diabetologie

interní nebo pediatrický

endokrinolog a diabetolog

5

 1. gastroenterologie

interní nebo chirurgický

gastroenterolog

5

 1. geriatrie

interní nebo všeobecné praktické lékařství

geriatr

4

 1. gynekologie a porodnictví

gynekologicko-porodnický

gynekolog a porodník

4,5

 1. hematologie a transfuzní lékařství

interní nebo pediatrický

hematolog a transfuziolog

4,5

 1. hygiena a epidemiologie

hygienicko-epidemiologický

hygienik a epidemiolog

4

 1. chirurgie

chirurgický

chirurg

5

 1. infekční lékařství

interní nebo pediatrický

infekcionista

4

 1. kardiochirurgie

kardiochirurgický

kardiochirurg

6

 1. kardiologie

interní

kardiolog

5

 1. klinická biochemie

interní nebo pediatrický

klinický biochemik

4,5

 1. klinická onkologie

interní

klinický onkolog

5

 1.  radiační onkologie

interní

radiační onkolog

5

 1. lékařská genetika

interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický

lékařský genetik

4

 1. lékařská mikrobiologie

interní nebo pediatrický

lékařský mikrobiolog

4,5

 1. maxilofaciální chirurgie

Maxilofaciálně-chirurgický

maxilofaciální chirurg

5

 1. nefrologie

interní

nefrolog

5

 1. neurochirurgie

neurochirurgický

neurochirurg

6

 1. neurologie

neurologický

neurolog

4,5

 1. nukleární medicína

interní nebo radiologický

lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně

4

 1. oftalmologie

oftalmologický

oftalmolog

4,5

 1. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

ortopedický

ortoped

5

 1. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

otorinolaryngologický

otorinolaryngolog

4,5

 1. patologie

patologický

patolog

4,5

 1. pediatrie

pediatrický

pediatr

4,5

 1. plastická chirurgie

chirurgický

plastický chirurg

5

 1. pneumologie a ftizeologie

interní

pneumolog

4

 1. psychiatrie

psychiatrický

psychiatr

4,5

 1. radiologie a zobrazovací metody

radiologický

radiolog

4,5

 1. rehabilitační a fyzikální medicína

interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický

rehabilitační lékař

4

 1. revmatologie

interní

revmatolog

5

 1. soudní lékařství

patologický

soudní lékař

4,5

 1. urgentní medicína

anesteziologický nebo chirurgický nebo interní nebo

všeobecné praktické lékařství

urgentní lékař

5

 1. urologie

urologický

urolog

5

 1. vnitřní lékařství

interní

internista

5

 1. všeobecné praktické lékařství

interní nebo všeobecné praktické lékařství

praktický lékař

3

 

 

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy