Nastavení cookies

Zachraňme české zdravotnictví

07.02.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Braňme se!  Společně lékaři i pacienti

Celkové výdaje na zdravotnictví bez ohledu na nezanedbatelnou míru inflace a růst daní klesají již tři roky po sobě.

 

Výdaje na zdravotnictví klesají

 

 

Výdaje v mld. Kč

Výdaje jako % HDP

2009

291

7,80 %

2010

289

7,66 %

2011

288

7,58 %

 

Docent Heger nehájí zájmy svěřeného resortu a spíše než jako ministr zdravotnictví, se chová jako loajální náměstek ministra financí Kalouska. Žádnou reformu, jejímž výsledkem by mohla být ekonomická stabilita českého zdravotnictví, neprosadil a už ani neprosadí. Nezajistil ani valorizaci plateb za takzvané státní pojištěnce. Stát kvůli tomu již čtvrtým rokem platí za děti, důchodce a nezaměstnané pojišťovnám pouhých 723 Kč měsíčně.

 

Stát = největší dlužník

 

 

Měsíční pojistné

Zaměstnanec včetně příspěvku zaměstnavatele (průměr)

3 088,- Kč

OSVČ (průměr)

1 260,- Kč

Osoba bez zdanitelných příjmů

1 080,- Kč

Státní pojištěnci

723,- Kč

 

Nadstandardy zůstaly pouze na papíře a tak jediným hmatatelným výsledkem je zvýšení poplatku za den hospitalizace z šedesáti na sto korun. A to je trochu málo. Úhrady zdravotnickým zařízením sice stagnují či klesají, ale zdravotní pojišťovny jsou kvůli neschopnosti pana ministra během jeho vládnutí každoročně ve finančním propadu.

 

Saldo zdravotních pojišťoven

 

2007

+ 17,198 mld. Kč

2008

+ 10 768 mld. Kč

2009

- 6 431 mld. Kč

2010

- 6 934 mld. Kč

2011

- 5 156 mld. Kč

 

Dopad ekonomické krize na zdravotnictví je přitom mnohem hlubší, než co by odpovídalo stavu naší ekonomiky. Důkazem pro toto tvrzení je klesající podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP České republiky.

 

Zdravotnictví zatím funguje

Pan ministr Heger se rád ohání žebříčky srovnávajícími kvalitu zdravotní péče a spokojenost pacientů. Chlubí se tak ale cizím peřím. Díky obětavé práci lékařů i ostatních zdravotníků naši pacienti dosud opravdu nepocítili ve větší míře důsledky krize, do které se naše zdravotnictví díky neschopnosti politiků propadá. Rezervy jsou však již vyčerpány. Letošní úhradová vyhláška vydaná na Silvestra ministrem Hegerem způsobí v kombinaci s růstem cen a daní všem zdravotnickým zařízením nezanedbatelný pokles reálných příjmů. Ambulantní specialisté, které pan ministr potrestal nejpřísněji, odhadují své ztráty v porovnání s předloňským rokem na cca 20%. Nový seznam zdravotních výkonů snižující například u internistů úhradu za nejčastěji vykazované klinické vyšetření o 25 %, navíc ohrožuje samotnou existenci některých lékařských oborů.

 

Braňme se jako občané, tedy společně s našimi pacienty

Je jasné, že letos již nedokážeme pacienty před dopady Hegerovy „pseudoreformy“ ochránit. Situace nemá standardní řešení. My lékaři nemůžeme vědomě poškozovat své pacienty, ale nemůžeme si ani dovolit platit jim nezbytné léky, potřebná vyšetření a pomůcky ze svého. Na to prostě nemáme. Nechceme-li se dostat do konfliktu se zákonem a lékařskou etikou, a nechceme-li ani přivést své praxe ke krachu, nezbývá nám nic jiného, než se začít bránit. A to společně, nejenom lékaři bez ohledu na odbornost či status zaměstnance nebo soukromého lékaře, ale především společně jako občané se svými pacienty. 

 

Zachraňme naše zdravotnictví

Česká lékařská komora vyhlásila protestní kampaň za zachování dostupnosti kvalitní zdravotní péče, která je nyní ohrožena neodpovědnými kroky vlády a ministerstva zdravotnictví.

 

Co chceme prosadit

1.      Udržení dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče

2.      Zachování autonomie lékaře v rozhodování o odborných otázkách poskytování lékařské péče jako základního předpokladu bezpečnosti pacientů

3.      Okamžitou novelizaci úhradové vyhlášky a seznamu zdravotních výkonů

4.      Získat peníze pro zdravotnictví, aby byla zajištěna jeho ekonomická stabilita

5.      Udržet platy lékařů v nemocnicích

6.      Zabránit přijetí rizikových zákonů (o universitních nemocnicích, o zdravotních pojišťovnách…) a dalších nevratných změn

7.      Zachovat lékařské povolání jako povolání svobodné

 

1. 3. 2013 Den zdraví lékařů

Představenstvo ČLK vyhlásilo pátek 1.3.2013 za „Den zdraví lékařů“ a vyzývá všechny lékaře v České republice, aby podle vlastního uvážení tento den buď absolvovali preventivní lékařské prohlídky případně další potřebná vyšetření u svých kolegů, anebo aby v zájmu svého zdraví odpočívali prostřednictvím čerpání dovolené na zotavenou nebo náhradního volna.

Cílem protestu není poškodit pacienty, ale prokázat jednotu lékařského stavu takovým způsobem, aby si toho veřejnost všimla. Lékaři nebudou objednávat na tento den pacientky na plánované zákroky a vyšetření. Provoz zdravotnických zařízení bude omezen. Soukromí lékaři ambulantní specialisté, které by uzavření praxí ekonomicky poškodilo, mohou získat potřebná unikátní rodná čísla vyšetřováním svých kolegů. Tímto způsobem si můžeme navzájem pomoci.

 

Petice občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví

Představenstvo schválilo nejenom text Petice občanů České republiky za zachování fungujícího zdravotnictví, ale také vysvětlující dopis upozorňující občany na současnou kritickou situaci v resortu zdravotnictví a na hrozby omezení dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče.

Podpisy na petiční archy budou sbírat lékaři od pacientů ve svých ordinacích. Předpokladem úspěchu je pochopitelně osobní angažovanost každého z nás při vysvětlování příčiny problémů i důsledků dalšího neřešení krize našim pacientům. Pacienti v žádném případě nejsou našimi nepřáteli! Jsme spojenci!

 

Ústavní stížnost na úhradovou vyhlášku

Představenstvo uložilo právnímu oddělení ČLK, aby připravilo návrh podání k Ústavnímu soudu na zrušení diskriminačních ustanovení tzv. úhradové vyhlášky.

 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy