Nastavení cookies

Stanovisko VR ČLK na ochranu dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů

02.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta

Stanovisko Vědecké rady ČLK k plánovanému zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, vč. jejich plánovaného přesunu z gesce MZ do gesce MPSV ČR

Nerušte to, co funguje, když nemáte seriozní alternativu!

Stanovisko Vědecké rady ČLK k plánovanému zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, včetně jejich plánovaného přesunu z gesce Ministerstva zdravotnictví do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

VR ČLK s výrazným znepokojením přijala zprávy o plánovaném zákazu přijímání dětí do 3 let do ústavní péče od 1. 1. 2014 (tedy o zrušení uvedených zařízení) i o návrhu přesunu působnosti v této oblasti z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Jako lékaři samozřejmě podporujeme snahy MPSV zaměřit se na podporu rodiny a umožnit co největšímu počtu dětí vyrůstat v rodině, popř. v náhradní rodinné péči.

Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, případně dětská centra, jsou však odbornými zdravotnickými zařízeními a nelze je obratem změnit na zařízení sociálně právní ochrany, tedy např. na zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc. Tím by došlo k výraznému zhoršení lékařské a ošetřovatelské péče, neboť zařízení sociálně právní ochrany nejsou – na rozdíl od zařízení zdravotnických – vybavena lékaři, klinickými psychology, fyzioterapeuty a dalšími odborníky z řad ošetřujícího zdravotnického personálu.

V zařízeních jsou často umístěny děti s různými typy postižení, vyžadujícími lékařskou a ošetřovatelskou péči. Tyto děti není snadné a často ani možné předat do náhradní rodinné péče. Budou pak ze sociálních důvodů zůstávat hospitalizovány na dětských odděleních, tedy na lůžkách akutní péče.

Celý projekt, zvaný „transformace péče“ přitom dosud vůbec není připraven a je tudíž v nejbližších měsících a letech nereálný. Získat a připravit stovky pěstounských rodin během dvou let je i podle zahraničních zkušeností zcela nemyslitelné. Systém kvalitní profesionální pěstounské péče se v zemích, kde funguje, budoval řádově 10 – 15 let. Jen pouhá příprava kvalitních pěstounů trvá v některých zemích až 3 roky (Norsko).

Domníváme se proto, že rušení stávajících zařízení by mělo následovat až po vybudování nového systému, jinak hrozí, že část dětí zůstane bez patřičné odborné péče, část dokonce „na ulici“. Pokud bude systém profesionální pěstounské péče kvalitní a funkční, dojde logicky k postupnému zániku zmíněných zařízení i bez násilného zásahu státu. Žádáme proto, aby plánovaná transformace byla realizována tak, aby v případě ohrožených dětí nedošlo k rychlému a zásadnímu zhoršení péče. V tomto smyslu rovněž podporujeme Společné prohlášení odborných pediatrických společností ze dne 20. září 2011.

Schváleno členy VR ČLK dne 2.2.2012

Soubor Velikost
Stanovisko VR ČLK na ochranu dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů.pdf 29.5 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy