Nastavení cookies

Jednání o platech pokračují, i když dosažený pokrok je stále jen minimální

28.06.2024 |

Vážené kolegyně a kolegové,

   o čtvrtém jednání pracovní skupiny pro přípravu zákona o odměňování zdravotníků, které proběhlo 13. června, jsem vás informoval bezprostředně po jeho skončení, kdy bylo jasné, že kvůli nečinnosti Ministerstva zdravotnictví již není možné stihnout připravit v souladu se smlouvou podepsanou 8. 12. 2023 samostatný zákon o odměňování zdravotníků, který by nabyl účinnosti od 1. 1. 2025.

  Jedinou reálnou možností, jak lhůtu stihnout, je tedy doplnění již připravované tzv. flexi novely zákoníku práce, která má nabýt účinnosti rovněž 1. 1. 2025.

   ČLK i odbory deklarovaly, že upřednostňujeme variantu doplnění § 109 v novele zákoníku práce o text, který zajistí ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních majících smlouvy se zdravotními pojišťovnami a u zdravotnické záchranné služby odměňování v režimu platu. Zároveň počítáme s vytvořením speciální tarifní tabulky, která zajistí v souladu s tzv. Hegerovým memorandem lékařům za základní pracovní dobu příjem ve výši 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy, a to v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce praxe.

   Ministerstvo zdravotnictví trvalo na svém návrhu, který ovšem neznamená skutečné sjednocení odměňování. Jedná se o velmi složitý a nepřehledný systém koeficientů, kterými by se násobila průměrná mzda v závislosti na kvalifikaci a délce praxe. Návrh nezajišťuje začínajícím lékařům příjem na úrovni 1,5 násobku průměrné mzdy a neodpovídá tedy závazku z tzv. Hegerova memoranda. Podle analýzy odborových organizací by u některých skupin zaměstnanců došlo dokonce k poklesu současných příjmů.

   OSZSP a LOK předložily korekci návrhu Ministerstva zdravotnictví, která by odpovídala závazkům plynoucím z memoranda.

   Jediným konkrétním závěrem z tohoto jednání tak zůstal závazek Ministerstva zdravotnictví předložit analýzu nákladů každé ze tří variant, které leží na stole, a to do příštího jednání, které bylo naplánováno na 27. 6. 2024.

 

   27. 6. 2024 – páté jednání pracovní skupiny, i tentokrát za účasti ministra Válka.

Před jednáním jsme neobdrželi žádné podklady, což jsem označil za skandální. Teprve během jednání zástupci ministerstva a asociací nemocnic recitovali údajné kalkulace nákladů na realizaci projednávaných variant platových úprav. Písemně jsme neobdrželi nic a preferovanou variantu jednocení odměňování do režimu platu zástupci nemocnic ani ministerstva nemodelovali vůbec. Rovněž se ukázalo, že panuje totální zmatek v tom, co vlastně fakultní nemocnice a regionální nemocnice modelovaly.

   V rámci jednání jsem opakovaně upozorňoval na rozpornost tvrzení ředitelů nemocnic. Ti současně tvrdí, že závazky plynoucí z tzv. Hegerova memoranda prakticky již splňují, a že tedy náš nátlak na zvyšování platů nemá smysl. Zároveň však náklady na splnění tzv. Hegerova memoranda odhadují na desítky miliard korun ročně. Je to prostě kocourkov.

   Naším cílem není organizování dalších protestních akcí, my se snažíme přesvědčit ministra zdravotnictví a jeho prostřednictvím celou Vládu ČR o tom, že je pro všechny zúčastněné výhodnější smlouvu z 8. 12. 2023 dodržet.

  Máme-li v jednání uspět, musíme být neústupní, ale zároveň seriózní. Nemá smysl extendovat své požadavky. Platy lékařů a ostatních zdravotníků musí korelovat s příjmy soukromých lékařů a jejich zaměstnanců. Pokud ale Vláda ČR své závazky nesplní a smlouvu poruší, nesmíme váhat s organizováním dalších protestních akcí. Pokud by se do takových protestů zapojili také soukromí lékaři, s velkou pravděpodobností by si i oni polepšili. Pokud budeme jednotní, pak nemůžeme prohrát. Naši práci nedokáže nikdo nahradit.

 

    Realistický kompromisní návrh, který jsem za tichého souhlasu přítomných zástupců Sekce mladých lékařů ČLK předložil, tedy zní:

- Novela zákoníku práce, konkrétně doplnění § 109 tak, že dojde ke sjednocení odměňování v nemocnicích a léčebnách, které mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami a na zdravotnické záchranné službě.

- Platy lékařů za základní pracovní dobu se budou pohybovat v závislosti na dosažené kvalifikaci a délce praxe v rozmezí 1,5 až 3 násobku průměrné mzdy. Všichni pracovníci mají stanoveny platy či mzdy za 5 denní pracovní týden, návrhy zaměstnavatelů a ministerstva, aby u lékařů byly platy stanoveny za 6 denní pracovní týden, jsou nesmyslné. Mimo jiné proto, že popírají princip dobrovolnosti přesčasové práce. U nelékařů se platy upraví proporcionálně vůči platům lékařů. ČLK je připravena solidárně podpořit Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. 

- Přílohou zákoníku práce bude speciální tarifní tabulka pro zdravotníky. Naším cílem je prosadit tabulku velmi jednoduchou, která bude garantovat nepodkročitelný minimální příjem pro lékaře v závislosti na kvalifikaci a praxi a zároveň umožní zaměstnavatelům flexibilně navyšovat platy klíčovým zaměstnancům tak, jak ředitelé požadují.

- Čistě pracovní verze, kterou prosím berte zatím jako můj osobní návrh, který ještě nebyl vydiskutován, by mohla vypadat například takto:

Lékař absolvent 1,5 násobek průměrné mzdy.

Lékař po základním vzdělávacím kmenu 2 násobek průměrné mzdy.

Lékař po atestaci 2,5 násobek průměrné mzdy.

Takto plně kvalifikovaný lékař po dosažení praxe 10 let 2,75 násobek a po dosažení praxe 15 let 3 násobek průměrné mzdy. Vše za základní pracovní dobu a jako tarifní minima s možností zaměstnavatelů platy klíčovým zaměstnancům navyšovat.

 

   Jednání budou pokračovat 18. 7. 2024 s tím, že o týden dříve se sejde na pracovním jednání expertní skupina složená ze zástupců obou stran.

 

MUDr. Milan Kubek

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy