Nastavení cookies

Úhrady zdravotní péče musí pokrýt inflaci

16.10.2022 | Prezident

Zdravotnictví není perpetuum mobile a bez peněz fungovat nemůže. Na rozdíl od ostatních podnikatelů poskytovatelé zdravotních služeb nemají možnost upravovat jejich cenu v souladu s rostoucími náklady. O cenách zdravotní péče i o výši úhrad, které nám za ni pojišťovny platí, rozhoduje ministerstvo zdravotnictví. Soukromým lékařům navíc na rozdíl od nemocnic nikdo na provoz nepřispěje. V současné složité společenské, bezpečnostní i epidemické situaci musíme zabránit destabilizaci českého zdravotnictví.

Úhrady zdravotní péče musí pokrýt inflaci

                                        Dopis prezidenta České lékařské komory předsedovi Vlády ČR

 

                     Vážený pane předsedo vlády,

   vzhledem k tomu, že ministerstvo zdravotnictví odmítá s profesní lékařskou samosprávou jednat o otázkách financování zdravotní péče, dovoluji se tímto obrátit s žádostí o pomoc přímo na Vás.

   Česká lékařská komora ze zákona sdružuje 58 300 lékařů a hájí jejich profesní zájmy. Pokud má komora vůči veřejnosti plnit úlohu garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání, musí se samozřejmě zajímat i o problematiku financování zdravotnictví.

   Naše zdravotnictví v uplynulých dvou letech v průběhu opakujících se epidemických vln podalo obrovský výkon. Díky enormnímu nasazení lékařů, zdravotních sester i dalších zdravotníků se nám podařilo zachránit desítky tisíc lidských životů. Navíc jsme dokázali udržet v chodu ekonomiku a zabránit tak dalším stamiliardovým ztrátám.

   Většina ekonomů se shoduje na tom, že příčinou deficitu státního rozpočtu rozhodně nejsou výdaje na zdravotnictví, stejně tak jako příčinou současné vysoké míry inflace není výše platů a mezd.

   Připomínám, že Česká lékařská komora nepodpořila záměr snižovat platby za tzv. státní pojištěnce. Zdravotnictví není perpetuum mobile a bez peněz fungovat nemůže. Zdravotnictví však nemůže fungovat ani bez dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Právě jejich nedostatek je naším největším problémem. Zdravotníky je třeba za jejich náročnou a odpovědnou práci řádně zaplatit, jinak odejdou pracovat jinam.

   Vyhláška o úhradách zdravotní péče pro rok 2023, kterou tak jako každým rokem připravuje ministerstvo zdravotnictví, by měla vycházet ze závěrů dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotních služeb rozdělených do příslušných segmentů. Je třeba připomenout, že toto dohodovací řízení skončilo v červnu letošního roku bez dohody v důležitých segmentech: akutní lůžková péče, následná lůžková péče, ambulantní specializovaná péče a diagnostická komplementární péče. V této souvislosti si dovoluji zmínit, že Česká lékařská komora, která v jednání zastupuje část soukromých lékařů, žádné nevýhodné dohody nepodepsala, a právě tento konzistentní postoj nás minimálně z morálního hlediska opravňuje k tomu, abychom trvali na našem původním návrhu růstu úhrad v příštím roce o 13 %. Jsme si sice vědomi toho, že ani tento náš požadavek nepokrývá vysokou míru inflace, ale nepovažovali bychom za slušné v současné tíživé ekonomické situaci své požadavky stupňovat.

   Ministerstvo zdravotnictví, které na jaře tlačilo na účastníky dohodovacího řízení, aby se smířili s nárůstem úhrad o pouhá 4 %, pod tlakem ekonomické reality nyní samo uznává, že červnové dohody jsou pro poskytovatele nevýhodné, a samotné ministerstvo, které na uzavírání dohod tlačilo, tyto dohody v současnosti nerespektuje, když s ohledem na vyšší míru inflace navrhuje zvýšit průměrný nárůst úhrad z původních 4 % na 8 %.  Ani tento návrh však zdaleka nekompenzuje poskytovatelům zdravotních služeb, včetně soukromých lékařů, růst nákladů.

   Tak jako všichni občané, i zdravotníci se musí vyrovnávat s všeobecným zdražováním. Tak jako ostatní podnikatelé, tak také soukromí lékaři se musí vypořádat s růstem cen prakticky veškerého zboží a služeb. Tak jako ostatní podnikatelé, tak se i nemocnice, léčebny a ambulantní lékaři musí vyrovnávat s oprávněnými požadavky svých zaměstnanců na růst platů a mezd. Na rozdíl od ostatních podnikatelů však ve zdravotnictví poskytovatelé služeb nemají možnost upravovat jejich cenu v souladu s rostoucími náklady. O cenách zdravotní péče i o výši úhrad, které nám za ni pojišťovny platí, rozhoduje ministerstvo zdravotnictví.

   Na rozdíl od nemocnic soukromým lékařům, které rovněž komora zastupuje, navíc nikdo na provoz nepřispěje. Jediným zdrojem našich příjmů jsou úhrady od zdravotních pojišťoven. S ohledem na meziroční míru inflace cca 17 % nemohou ani soukromí lékaři při katastrofálním nedostatku zdravotnického personálu, kterému jsme čelili již před epidemií a který se neustále prohlubuje, ignorovat oprávněné požadavky zaměstnanců ve zdravotnictví na zvyšování tarifních platů a mezd o 15 %.

   Vážený pane premiére, s ohledem na výše uvedené skutečnosti nemůže Česká lékařská komora souhlasit se současným návrhem tzv. úhradové vyhlášky, který by měl podle tvrzení ministerstva zdravotnictví garantovat zdravotnickým zařízením meziroční nárůst úhrad od pojišťoven ve výši 8 %. Osm procent je málo a navíc upozorňuji, že odborníci, kteří se v ČLK úhradami zabývají, garanci tohoto ministerstvem avizovaného nárůst úhradu v návrhu vyhlášky ani nevidí.

   Vážený pane premiére, v současné složité společenské, bezpečnostní i epidemické situaci by naším společným cílem mělo být zabránit destabilizaci českého zdravotnictví. Jsem si vědom vašeho extrémního pracovního zatížení. Situace je však vážná, a proto si Vás jménem České lékařské komory dovoluji požádat o pomoc a o jednání věnované problematice financování zdravotní péče v nejbližším možném termínu.

29.9.2022

S uctivým pozdravem a přáním všeho dobrého

MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy