Nastavení cookies

Premiér Fiala a další členové vlády jednali se zástupci profesních komor

03.06.2022 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Důsledky války na Ukrajině, tvorba nových zákonů, ale třeba i přípravy blížícího se českého předsednictví v Radě Evropské unie byly mezi tématy jednání premiéra Petra Fialy a dalších členů vlády s představiteli profesních komor, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2. června 2022 ve Strakově akademii.

Jednání se uskutečnilo na základě iniciativy prezidenta České lékařské komory Dr. Kubka, který požádal premiéra Fialu o obnovení tradice setkávání předsedů Vlády ČR s prezidenty dvanácti profesních komor zřizovaných zákony. Tento formát domluvil prezident ČLK před několika lety s tehdejším premiérem Sobotkou a jednání za účasti resortních ministrů pak probíhala i za premiéra Babiše, přičemž dosud poslední se uskutečnil 2.3.2020, tedy těsně před vypuknutím epidemie nemoci Covid-19.

   Prvního setkání zástupců nové vlády s představiteli profesních komor v České republice se kromě předsedy vlády zúčastnili i 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ministr pro legislativu Michal Šalomoun a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Za jednacím stolem usedli například prezident České lékařské komory Milan Kubek, předseda České komory architektů Jan Kasl, předseda České advokátní komory Robert Němec či prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

   Dr. Kubek hned úvodem jménem všech prezidentů profesních komor poděkoval předsedovi vlády za to, že v současné hektické době žádosti o setkání vyhověl a že se setkání účastnila skutečně reprezentativní sestava členů vlády. „Odborové organizace mají možnost jednat představiteli vlády na půdě tripartity. Profesní komory, jejichž úloha je v demokratické společnosti obdobně nezastupitelná, tuto možnost dříve neměly.“Kubek připomenul, že profesní komory mají vysoký odborný potenciál, který však občas příslušná resortní ministerstva nedostatečně využívají. Zdůraznil, že při výkonu profesního dohledu potřebují komory podporu ze strany státu a dostatečné kompetence, aby mohly plnit úkoly, které od nich stát a společnost očekávají. 

   Kubek, který o problému již dříve jednal s předsedou vlády Fialou a ministry Rakušanem a Blažkem, rovněž poděkoval za to, že vláda 18.5.2022 schválila návrh novely zákona č. 106, o přístupu k informacím, ve znění, které komorám vyhovuje: „Profesní samosprávné komory poskytují podle tohoto zákona pouze informace vztahující se k výkonu veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem“.Pokud bude Parlamentem ČR návrh novely zákona v tomto znění schválen, nebudou se naše komory stávat obětí šikanózních požadavků ze strany různých aktivistů. Informační povinnost vůči svým členům všechny komory samozřejmě plní v souladu se svými řády a jinými právními předpisy.

„S profesními komorami jsme se bavili o dopadech války na Ukrajině na jejich obory, ale také o legislativě, s jejichž přípravou vládě tyto komory nabídly svou pomoc, což oceňujeme, protože kvalita legislativy je zásadní pro její naplňování. Diskutovali jsme také o problémech v oblasti soudních znalců a o přípravách českého předsednictví v Radě Evropské unie,“ shrnul průběh jednání premiér Petr Fiala.

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy