Nastavení cookies

Informace k povinnému testování zaměstnanců v rámci lékařské praxe provozované fyzickou osobou (OSVČ), anebo ve formě právnické osoby

23.03.2021 | Prezident

Dne 24.3.2021 vstoupí v účinnost Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, jež nařizuje povinné testování všem podnikatelům, kteří zaměstnávají 1 až 9 osob a dále se tato povinnost vztahuje i na všechny osoby samostatně výdělečně činné, včetně jejich zaměstnanců.

Nejpozději od 6. dubna 2021 mohou být na pracovišti osobně přítomní ti zaměstnanci, kteří v posledních 7 dnech podstoupili:

  • RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
  • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
  • na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem  

a jejich výsledek je negativní.

 

Zaměstnavatel zajistí nejpozději od 28. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

 

Výše uvedená povinnost podstoupit testování se nevztahuje na:

  • zaměstnance, kteří se prokážou certifikátem MZ ČR o provedeném očkování, přičemž od aplikace jedno či dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů,
  • zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.

 

V případě samotestování je potřeba používat schválené antigenní testy. Přehled naleznete zde: Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

 

Pro informaci zasíláme shrnutí 10 kroků, jak samotestování provádět (PRUVODCE-TESTEM-14_01.pdf (mpo.cz)).

 

V případě pozitivního testu, který byl zjištěn v rámci samotestování, se dále postupuje dle čl. III.  Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN : Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf (mzcr.cz)

 

V příloze zasíláme možný vzor potvrzení o absolvování testů, který je potřeba důsledně archivovat, jakož i doklady o nákupu testovacích prostředků.

 

Pro úplnost zasíláme odkaz na nejčastější dotazy z webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: na Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru | BusinessInfo.cz

Samostatně jsou k dispozici dotazy týkající se úhrady testováni: Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru | BusinessInfo.cz

 

Mgr. Daniel Valášek, MBA, právní kancelář ČLK

Soubor Velikost
Testovani-antigenni-test-COVID-19-pritomnost-SARS-COV_2.xlsx 12.2 kB
Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-zamestnancu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-24-3-2021-do-odvolani.pdf 142.7 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy