Nastavení cookies

Prioritní očkování zdravotníků

12.01.2021 | Prezident

Od 15.1.2021 se zdravotníci mohou hlásit prostřednictvím Centrálního registračního systému.

    Zdravotnictví funguje jako celek a není možné označit některé jeho složky za důležitější než jiné. Jedině za předpokladu, že budou moci pracovat všichni zdravotníci, můžeme zabránit zhroucení zdravotní péče a zbytečným úmrtím desítek tisíc pacientů. Mají-li zdravotníci pracovat, musí být v první řadě oni sami zdraví.

   Všichni zdravotníci již několik měsíců pracují pod obrovským tlakem ve zcela mimořádných podmínkách. Zdravotníci jsou nemocí Covid-19 nejpostiženější profesní skupinou. Do dnešního dne se nemoc prokázala u 55 600 zdravotníků, z toho u 9 500 lékařů, přičemž již zemřelo 38 zdravotníků, z toho bohužel 18 lékařů.

   Práce zdravotníků v nemocnicích na tzv. covidových jednotkách je extrémně náročná. Zdravotníci v ambulantních zařízeních jsou však rovněž vystaveni vysoké míře rizika, přičemž nemají možnost používat dostatečné osobní ochranné prostředky a nikdy neví, zda je ošetřovaný pacient infekční či nikoliv. Tomu také odpovídá velký podíl zdravotníků z ambulantních provozů, kteří onemocněli.

   Česká lékařská komora od počátku žádá, aby ve skupině s absolutní prioritou (fáze 1a očkování) byli očkování všichni zdravotníci, kteří jsou při své práci v přímém kontaktu s pacienty nebo s potenciálně infekčním materiálem. Jsem rád, že pan ministr Blatný tomuto našemu zásadnímu požadavku vyhověl.

   Zatímco nemocnice, zejména ty velké fakultní, zahájily očkování svých zaměstnanců již koncem prosince, ambulantní lékaři většinou ještě ani netuší, kdy a kde se budou moci nechat očkovat.

   V neděli 7. ledna jsem vás informoval, že jedním z možných způsobů, jak si zajistit přednostní očkování, je přihlásit sebe a své spolupracovníky jako dobrovolníky, kteří se budou podílet na zajišťování očkování. Tato možnost není limitována odborností lékaře, ani není předepsán rozsah spolupráce. Kontaktní osobou bude pravděpodobně krajský koordinátor.

   Další možností, jak sobě a svým spolupracovníkům včasné očkování zajistit, je obrátit se s žádostí o pomoc na kolegy z nemocnice.

   Dnes jsem se jménem ČLK obrátil na hejtmany s nabídkou spolupráce při zajišťování očkování a s žádostí o informace, jakým způsobem plánují prioritní očkování všech zdravotníků ve svém kraji zajistit. O plánech jednotlivých krajů vás samozřejmě budu obratem informovat.

   Asi nejpodstatnější informací je dnes domluvená změna v připravovaném Centrálním registračním systému, který bude spuštěn ke dni 15.1.2021. Původně měl být určen výlučně k registraci seniorů 80+ a to až do 1.2.2021, kdy se měly registrovat skupiny 65+, chronici a další zdravotníci v rámci fáze 1b očkování. Vzhledem ke změně v prioritizaci očkování zdravotníků, se kterou pan ministr na návrh komory souhlasil, dojde již od 15.1.2021 ke zpřístupnění parametru povolání, kde zájemce o očkování z našich řad bez ohledu na svůj věk uvede, že je zdravotník. Tuto změnu, která by měla umožnit všem zájemcům ze strany zdravotníků prioritní očkování, mi dnes večer potvrdil písemně PharmDr. Blahuta, který za realizaci očkování zodpovídá.

   Pokud máte o očkování pro sebe a své zaměstnance zájem, pak neváhejte. I v tomto případě bude platit ono pověstné „Kdo dřív přijde…“ Zároveň je podstatné připomenout, že kromě této možnosti i nadále platí, že zdravotníci, kteří již před 15.1.2021  byli „rozočkováni“ nebo objednáni do stávajících očkovacích center, budou očkováni druhou, případně i první dávkou vakcíny i bez nutnosti registrace v Centrálním registračním systému.

12.1.2021

S kolegiálním pozdravem  Milan Kubek

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy