Nastavení cookies

Poděkování prezidenta lékařské komory medikům a dalším dobrovolníkům

18.10.2020 | Prezident

Vážené kolegyně a kolegové,

medičky a medici, jsem na vás hrdý a děkuji vám.

Řada z vás přispěla k úspěšnému zvládnutí první vlny epidemie covid-19 již na jaře. A nyní pomáháte znovu, často na těch nejexponovanějších místech. Jsou mezi vámi i studenti nižších ročníků lékařských fakult, kteří jste se do práce přihlásili dobrovolně.

Stejný dík a uznání si samozřejmě zaslouží i ostatní studentky a studenti všech typů zdravotnických škol. Jménem lékařů, kterým pomáháte, bych ale chtěl poděkovat za práci všem dobrovolníkům. Všichni máte můj obdiv.

Na jaře jsem se modlil za to, aby naše podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví nebylo vystaveno takovým zkouškám, jakými si prošli zdravotníci v Itálii, ve Španělsku, v Belgii, ve Velké Británii nebo v New Yorku. Asi jsem se modlil špatně. Na naše nemocnice se v současnosti valí záplava nemocných s covid-19, z nichž velké množství bude ve velmi vážném zdravotním stavu. Budeme bojovat o každý lidský život. Na každém nám záleží. Zároveň musíme zajistit neodkladnou péči i pacientům s jinými nemocemi. Bude to těžké.

Máme-li v nadcházející zkoušce obstát, potřebujeme pomoc všech našich spoluobčanů. Proto bych chtěl na závěr poděkovat všem slušným lidem, kteří dodržují platná protiepidemická nařízení a doporučení, všem lidem, kteří jsou opatrní a vůči ostatním ohleduplní.

Hodně štěstí a zdraví vám všem.

S úctou MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy