Nastavení cookies

Osobní ochranné pomůcky a další informace

31.03.2020 | Prezident

níže naleznete úplné informaci

Vážené kolegyně a kolegové,


    hned na úvod se s vámi musím podělit o smutnou zprávu, kterou řada z vás jistě již zaznamenala. Do dnešního dnes se infekcí Covid-19 nakazilo již 56 našich kolegů a kolegyň. Celkem se nakazilo 144 zdravotníků. Většina z nich při plnění svých pracovních povinností v situaci, kdy jsme vystavováni riziku nákazy bez zajištění potřebných ochranných prostředků. Nechci používat silná slova, proto v této souvislosti konstatuji pouze to, že stát selhal. Ministr zdravotnictví Vojtěch o zásobách osobních ochranných prostředků nepravdivě informoval veřejnost i nás. Ani on a ani předseda vlády Babiš své neustále opakované sliby splnit nedokázali.


   Všem nemocným kolegům a kolegyním přeji, ať se co nejrychleji a bez následků uzdraví. Držím vám všem palce, buďte silní! A vás všechny ostatní vyzývám k maximální opatrnosti. Právní kancelář ČLK pracuje na stanovení jasných pravidel pro uznávání onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání. Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS-JEP naleznete na webových stránkách komory zde: https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/covid_19_jako_nzp-101209.pdf

   Stále zůstává v platnosti doporučení neuzavírat ordinace, ale zároveň omezit osobní kontakty s pacienty na minimum. Nemůžeme ponechat své pacienty bez pomoci. Zároveň je však důležité chránit si své zdraví i zdraví svých zaměstnanců. Nemocný lékař, sestra či laborant nikomu nepomohou. Pokud nejste dostatečně vybavení osobními ochrannými prostředky (OOP), pak v nouzové situaci využívejte telefonický či jiný dálkový způsob kontaktu s pacienty a odkládejte veškerá vyšetření i plánované kontroly, pokud je to možné.

V sobotu 28.3.2020, tedy tři týdny od vypuknutí krize, se na ministerstvu zdravotnictví konala pod vedením náměstka Vrubela a za účasti ministra Vojtěcha porada o distribuci osobních ochranných prostředků (OOP) pro ambulantní lékaře. Ministerstvo zdravotnictví, které dosud zásobovalo ochrannými prostředky fakultní nemocnice a další přímo řízená zdravotnická zařízení, nyní nabízí ambulantnímu sektoru cca. 300 000 kusů respirátorů třídy FFP2 týdně s tím, že by zajistilo závoz poměrné části jedenkrát týdně na jedno místo v každém kraji, a to buď do fakultní nemocnice nebo na Krajskou hygienickou stanici. Takto distribuované pomůcky by měly být prozatím pro lékaře i lékárníky zdarma.

   Podle informací náměstka Vrubela v současnosti stát reguluje distribuci pouze respirátorů FFP3, ostatní ochranné pomůcky si mohou poskytovatelů zdravotních služeb nakupovat volně, ale za tržní ceny.

  Jménem ČLK jsem na poradě sdělil toto:

- Ministerstvo zdravotnictví musí v současnosti zajistit především dostatek spolehlivých testů pro rychlou diagnostiku. Testy založené na metodě PCA nemohou být v těchto případech nahrazovány testy serologickými.

- Lékařům je v zásadě jedno, zda jim dodává OOP ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra nebo kraje. Nechceme být zatahováni do politických her. Potřebujeme fungující a jednoduchý systém pravidelných dodávek.

- Systém distribuce OOP by se neměl neustále měnit. Pokud již něco funguje, nemá smysl to bořit. Větším problémem než systémy distribuce, které se v jednotlivých krajích pozvolna kultivují, je hlavně nedostatek OOP.

- Je třeba co nejdříve obnovit normální systém zásobování poskytovatelů zdravotních služeb přes distribuční firmy, avšak buď zdarma nebo v systému maximálních pevných cen a regulovaných přídělů. Každý by měl dělat co umí, je třeba omezit improvizaci a pokud možno respektovat platné právní předpisy. Soukromí lékaři nemohou být odkázáni na to, že si budou OOP nakupovat na volném trhu za současné přemrštěné tržní ceny, kdy ani není jisté, zda a kdy po zaplacení lékař OOP obdrží.

   V návaznosti na sobotní jednání na ministerstvu zdravotnictví jsem v neděli jednal s ministrem vnitra Hamáčkem a žádal jsem ho, aby i nadále zajišťoval dodávky OOP i pro ambulantní lékaře v jednotlivých krajích. Pan ministr mi to slíbil.

   Dále jsem oslovil místopředsedu Asociace krajů Dr. Běhounka a postupně i většinu ostatních hejtmanů, a znovu jsem jim nabídl pomoc při distribuci OOP pro ambulantní lékaře a jejich zaměstnance. Mám informace, že některé kraje se navíc snaží zajišťovat OOP ze zdrojů nezávislých na ministerstvu zdravotnictví i na ministerstvu vnitra. Navrhl jsem, aby kraje ve spolupráci s ČLK zveřejňovaly, kolik OOP v jednotlivých týdnech distribuovaly mezi jednotlivé skupiny poskytovatelů zdravotních služeb a kde je získaly.

   Ve spolupráci s ředitelem ÚZIS prof. Duškem se snažíme získat reálný přehled o poskytovatelích zdravotních služeb v jednotlivých regionech. Není to jednoduché, neboť ÚZIS eviduje počty poskytovatelů zatím co ČLK, které kontrolu personálního vybavení stát znemožnil, eviduje počty lékařů v jednotlivých odbornostech. Kraje, jako registrující orgány mají rovněž své seznamy a kontakty. Situaci komplikují různé souběhy a poskytování péče v několika ordinacích.

    Pokud na vás dosavadní systémy distribuce osobních ochranných prostředků nepamatovaly a žádné OOP jste nedostali nebo jste jich obdrželi tak málo, že již žádné nemáte, kontaktujte nás na speciálním emailu SOSCovid@clkcr.cz  Pozor, pokud vám má ČLK pomoci, nezapomeňte vedle svého problému uvést v jakém okrese a na jaké adrese lékařskou péči poskytujete, vaši odbornost a počet zaměstnanců.

   Věnujte rovněž pozornost webovým stránkám ČLK, na kterých naleznete speciální sekci věnovanou současné epidemii Covid-19. Obsahuje důležité informace Ministerstva zdravotnictví ČR, aktuality z jednotlivých krajů i informace zdravotních pojišťoven. Na stejném místě naleznete rovněž speciální právní poradnu a různé praktické rady i odborná doporučení. Všechny informace průběžně aktualizujeme a doplňujeme.

   Lékařská komora nemůže nahrazovat stát, nemáme kapacitu na to, abychom převzali zodpovědnost za distribuci OOP pro všechny ambulantní lékaře v ČR, jsme však schopní spolupracovat s kraji případně s ministerstvem zdravotnictví. Chtěl bych tímto poděkovat předsedům okresních sdružení ČLK, dalším funkcionářům komory i zaměstnancům, kteří v této nelehké době lékařům pomáhají.

   Závěrem vám všem přeji hodně štěstí a zdraví! A nezapomeňte, že společně to zvládneme!

   S kolegiálním pozdravem 

                                              Milan Kubek

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy