Nastavení cookies

Odbor ZDR MHMP - nové požadavky na OOP ze dne 28.3.2020, doplnění výzvy ZZS Praha ze dne 30.3.2020

30.03.2020 | Prezident

Informace Zdravotního odboru Magistrátu hlavního města Prahy

! 30.3.2020 - Doplnění Vyzvy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy léakřům v oborech VPL a PLDD !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení poskytovatelé,

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 provádíme nový sběr požadavků na dodání osobních ochranných prostředků. 

Tato výzva je určena pro poskytovatele poskytující zdravotní služby výlučně na území HMP. Veškeré požadavky prosím doplňte dle aktuální kvalifikovaně odhadované měsíční potřeby OOP při poskytování zdravotních služeb na území HMP, a to na Zdravotnickém portálu hl. m. Prahy: http://zdravotni.praha.eu/jnp/

Veškeré Vaše požadavky, které nebylo možné z důvodu kritického nedostatku ochranných pomůcek vyřídit do  25. 3. 2020 do 16 hod., byly s ohledem na četné duplicity a nadhodnocené požadavky ze systému smazány. Počínaje dnem 26. března 2020 byl spuštěn nový registrační formulář, který je určen pro sumarizaci Vašich nových požadavků na OOP.  Od tohoto data prosím zadávejte Vaše aktuální měsíční potřeby OOP. 

Zdvořile žádáme o dodržování následujících pravidel:

  1. Za každého poskytovatele zdravotních služeb vyplňuje formulář vždy pouze jedna kontaktní osoba (jedno IČO = jeden e-mail).
  2. Veškeré požadavky prosím uvádějte v předpokládané měsíční spotřebě.
  3. Veškeré požadavky je postačující zadat pouze jednou a budou tak již automaticky zavedeny v systému. 
  4. Na duplicitní požadavky nebude brán zřetel. V případě aktualizace či zadání více požadavků bude vždy brán v potaz poslední řádně autorizovaný požadavek. 
  5. Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje více oborů zdravotních služeb:
    • uvede vždy souhrnné množství OOP za všechny poskytované zdravotní služby na území hl. m. Prahy;
    • uvede obor, jež je v jeho nabídce převažující.

Upozornění: 

Požadavky poskytovatelů, kteří poskytují zdravotní služby mimo území hl. m. Prahy nebudou zohledněny! Případné dotazy stran Vašich požadavků prosím směřujte na e-mail: jana.safrankova@praha.eu

 

Děkujeme Vám za pochopení, vážíme si Vašeho chápavého přístupu a aktivní spolupráce!

Soubor Velikost
Výzva ZZS pro VPL, PLDD čj 472410_2020 s el podpisem.pdf 259.8 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy